Οι δέκα ειδικότητες με την υψηλότερη δυσκολία εύρεσης εργασίας (πίνακες)

Οι δέκα ειδικότητες με την υψηλότερη δυσκολία εύρεσης εργασίας (πίνακες)

Του Θάνου Πασχάλη

Τουλάχιστον δέκα ειδικότητες εργαζομένων αντιμετωπίζουν σήμερα τη μεγαλύτερη δυσκολία για την ανεύρεση και κάλυψη θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με μελέτη που διενήργησε σε δεκάδες ελληνικές επιχειρήσεις η Μanpower Group.Στις κατηγορίες αυτές μάλιστα η ανεργία ξεπερνά κατά πολύ το 26% της ανεργίας (φτάνοντας το 50%)που καταγράφεται τους τελευταίους μήνες απο τη Στατιστική Υπηρεσία στη χώρα μας .Πρόκειται για τις ειδικότητες που αφορούν επαγγελματίες πωλητές,Υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων ,εξειδικευμένους Τεχνίτες,Τεχνίτες,Τεχνικούς,Μηχανικούς ,Προσωπικό για διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη, προσωπικό για λογιστήρια/οικονομικά τμήματα,εργάτες,χειριστές Μηχανημάτων και Διευθυντές Πωλήσεων..Οι εργαζόμενοι με αυτές τις ειδικότητες ,σύμφωνα με τη μελέτη,πάσχουν επίσης απο έλλειψη απαιτούμενης εμπειρίας,και επαγγελματικών δεξιοτήτων με αποτέλεσμα να αδυνατούν-εκτός της έλλειψης κενών θέσεων εργασίας-να ενταχθούν με ικανές προϋποθέσεις στην αγορά εργασίας…

Όπως δήλωσαν μάλιστα σε σχετικά ερωτηματολόγια Έλληνες εργοδότες (σε ποσοστό 42% έναντι 36% παγκοσμίως) αδυνατούν έτσι να βρουν κατάλληλους υποψηφίους αυτών των ειδικοτήτων για να στελεχώσουν την επιχείρηση τους με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην κάλυψη των ανάλογων θέσεων εργασίας …

Παρόλα αυτά κι ενώ βρισκόμαστε σε μία περίοδο διαρκών αναλύσεων και τις περισσότερες φορές αρνητικών εκτιμήσεων για την οικονομία μας, όπου σχεδόν το σύνολο της κοινωνίας μας αντιμετωπίζει καθημερινά ποικίλες προκλήσεις, η απασχόληση που αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τον δρόμο της ανάπτυξης εμφανίζει επιτέλους θετικές προοπτικές. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας έρευνας προοπτικών απασχόλησης της Manpower, οι εκτιμήσεις των εργοδοτών για το 1ο τρίμηνο του 2015 είναι οι πλέον ευοίωνες που έχουν καταγραφεί, συγκρινόμενες με εκείνες που παρουσιάζονταν στις αντίστοιχες προηγούμενες μελέτες από το τέταρτο τρίμηνο του 2008.

Στην έρευνα της Manpower που διεξάγεται από το 1962 και θεωρείται από φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Τράπεζα της Αγγλίας ως ένας από τους πλέον αξιόπιστους δείκτες για την πορεία της απασχόλησης παγκοσμίως, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης στη χώρα μας, μετά την εποχική προσαρμογή των δεδομένων, διαμορφώνονται στο +8% με τους εργοδότες να αναμένουν αύξηση του προσωπικού τους σε οκτώ από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Ειδικότερα οι εργοδότες των τομέων Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις αναμένουν την πιο υψηλή αύξηση, με τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης να αγγίζουν το +19%. Στον τομέα της Μεταποίησης καθώς και του Εμπορίου (Χονδρική και Λιανική), οι προοπτικές ανέρχονται σε +14%, ενώ, αντίστοιχα, στον τομέα Μεταφορών & Επικοινωνιών σε +13%.

Την ίδια στιγμή όμως είναι ξεκάθαρο ότι οι συστημικές αδυναμίες(όπως η έλλειψη ρευστότητας) και οι διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που καλούνται να αντιμετωπίσουν – πρωτίστως οι μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις – λειτουργούν ως τροχοπέδη για την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς εργασίας και ιδίως, την επένδυση στα ταλέντα, που αποτελεί και προϋπόθεση για να γίνει η χώρας μας ανταγωνιστικότερη στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Σε όλο τον κόσμο γίνεται μία σημαντική προσπάθεια να καλλιεργηθεί, ενδυναμωθεί και κεφαλαιοποιηθεί το εσωτερικό δυναμικό των ανθρώπων. Από το 2011 στο Νταβός είχε τονιστεί ότι η εποχή μας πλέον «ανήκει στον Άνθρωπο». Σε αυτό το περιβάλλον και ανεξάρτητα από τις αδιαμφισβήτητες δυσκολίες, πρωτεύουσα προτεραιότητα αποτελεί η
ανεύρεση ταλέντων και η ενίσχυση των επενδύσεων στη χώρα μας. Όπως αποκαλύπτει η Έρευνα Έλλειψης Ταλέντου που διεξήγαγε η Manpower για το 2014, το 42% των εργοδοτών στην Ελλάδα, ποσοστό αυξημένο κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αντιμετώπισε δυσκολίες στην εύρεση των κατάλληλων υποψηφίων στις δέκα παραπάνω ειδικότητες -αλλά όχι μόνον – οι οποίες θα έπρεπε να στελεχώσουν την επιχείρησή τους. Οι βασικότεροι λόγοι όπως καταγράφονται στη μελέτη είναι η την έλλειψη τεχνικών δεξιοτήτων (hardskills), αλλά και διαθέσιμων με υψηλά προσόντα υποψηφίων υπαλλήλων..

Δείτε την έρευνα:

NeedTalent GRE

TalentGLOB+ GRE

MeosQ1_15 shortΣχόλια