Οι διαφορές των αμερικανικών και βρετανικών αγγλικών

Οι διαφορές των αμερικανικών και βρετανικών αγγλικών

Η αγγλική γλώσσα εδώ και πολύ καιρό έχουν ανακηρυχθεί ως διεθνή γλώσσα, όμως ακόμα και για αυτούς που είναι η μητρική γλώσσα, πολλές φορές δεν μπορούν να καταλάβουν ο ένας τον άλλον σε αρκετές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, τα αμερικάνικα αγγλικά έχουν μεγάλες διαφορές με τα βρετανικά αγγλικά.

 Σας παρουσιάζουμε το παρακάτω σχετικό γράφημα, το οποίο θα σας βοηθήσει να καταλάβετε καλύτερα την αγγλική γλώσσα.

8b8e79eacc0e1132ebd3f6389337b2a4

Πηγή tilestora

Σχόλια