Η Ελλάδα απαγορεύει την καλλιέργεια μεταλλαγμένων

Η Ελλάδα απαγορεύει την καλλιέργεια μεταλλαγμένων

Αναρτήθηκε σήμερα για δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου με το οποίο διασφαλίζεται η απαγόρευση καλλιέργειας όλων των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.
Με το σχέδιο νόμου ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο οι διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/412 «για την τροποποίη…

Διαβάστε περισσότερα στο : isotimos.comΣχόλια