Οι ηλικιωμένες γυναίκες έχουν δικαίωμα στη σεξουαλική ζωή

Οι ηλικιωμένες γυναίκες έχουν δικαίωμα στη σεξουαλική ζωή

Τα αισθήματα, οι επιθυμίες και η ορμή για το σεξ, υπάρχουν καθόλη τη διάρκεια του κύκλου της ζωής. Όμως είναι γεγονός ότι η πληροφόρηση για το σεξ εστιάζεται κυρίως στις καταστάσεις, όπως παρουσιάζονται στους νέους ανθρώπους.

Σήμερα τα άτομα προχωρημένης ηλικίας δραστηριοποιούνται και κάνουν πολλά από τα πράγματα που έκαναν όταν ήσαν νέοι. Μεταξύ αυτών συνεχίζουν να απολαμβάνουν το σεξ και σίγουρα υπάρχουν ιδιαιτερότητες και ανάγκες για πληροφόρηση σχετικά με τη σεξουαλική ζωή στις ηλικίες αυτές.

Μια υγιής σεξουαλική σχέση, επηρεάζει θετικά όλες τις πτυχές της ζωής. Συμβάλλει θετικά στη σωματική και ψυχική υγεία και ενδυναμώνει τα αισθήματα αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης.

Είναι γεγονός ότι η σεξουαλική ζωή των ατόμων προχωρημένης ηλικίας δεν είναι η ίδια όπως η ζωή των νεαρών ενηλίκων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει η ανάγκη για στενές συναισθηματικές σχέσεις, για αγάπη και για σεξ. Αρκεί να αναφέρουμε ότι ακόμη και σε άτομα 80 ή 90 ετών, υπάρχουν σεξουαλικές επιθυμίες και φαντασιώσεις.

Πρόσφατα γιατροί από το πανεπιστήμιο της Βορείου Καρολίνας, εξέτασαν το ενδιαφέρον και τις ανησυχίες για το σεξ σε γυναίκες άνω των 65 ετών. Τα δεδομένα αυτά συγκρίθηκαν στη συνέχεια με την κατάσταση που επικρατεί σε γυναίκες κάτω των 65 ετών.

Στην έρευνα συμμετείχαν 1.480 γυναίκες που επισκέπτονταν το γιατρό τους για προβλήματα γυναικολογικής φύσης. Οι γυναίκες απάντησαν σε ερωτηματολόγια αναφορικά με τα σεξουαλικά τους ενδιαφέροντα, τις ανησυχίες τους, τις εμπειρίες τους και το κατά πόσο συζητούσαν τα θέματα αυτά με το γιατρό τους.

Τα αποτελέσματα έδειξαν:

  1. Οι ηλικιωμένες γυναίκες είχαν παρόμοιο αριθμό σεξουαλικών ανησυχιών όπως οι πιο νέες γυναίκες
  2. Οι ηλικιωμένες γυναίκες έδειχναν περισσότερο ενδιαφέρον για τα προβλήματα σε σχέση με το σεξ που παρουσίαζαν οι σύντροφοί τους
  3. Επιπρόσθετα 65% των ηλικιωμένων γυναικών και 68% των νεώτερων γυναικών δήλωσαν ότι είχαν ανησυχίες λόγω μη εκπλήρωσης των σεξουαλικών τους αναγκών
  4. Όσον αφορά την πληροφόρηση για θέματα σεξ, 58% των ηλικιωμένων γυναικών και 65% των νεώτερων, δήλωναν ότι είχαν ανάγκη για μια τέτοια ενημέρωση
  5. Εκείνο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι 97% των ηλικιωμένων γυναικών άνω των 65 ετών, δήλωσαν ότι θα ήθελαν να συζητούν τις σεξουαλικές τους ανησυχίες με το γιατρό τους. Όμως μόνο το 33% από αυτές και το 52% από τις νεώτερες γυναίκες είχαν ποτέ συζητήσει θέματα αναφορικά με το σεξ με το γιατρό τους
  6. Ακόμη περίπου το 50% και των δύο ομάδων των γυναικών, δήλωσαν ότι όταν προσπάθησαν να θίξουν προβλήματα σε σχέση με το σεξ κατά τις συνομιλίες τους με το γιατρό τους, αυτός δεν φάνηκε να καταλαβαίνει ή να ενδιαφέρεται.

Βλέπουμε λοιπόν ότι στις ηλικιωμένες γυναίκες, το ενδιαφέρον και οι ανησυχίες για το σεξ έχουν την ίδια σημασία όπως και στις νεώτερες γυναίκες.

Οι ηλικιωμένες γυναίκες επιζητούν από τους γιατρούς τους πληροφόρηση για τα θέματα που αφορούν το σεξ. Οι γιατροί πρέπει να προσέχουν τα ζητήματα αυτά και να δίνουν τη δέουσα προσοχή στις ανησυχίες των ασθενών τους. Ιδιαίτερα στις συζητήσεις με τις ηλικιωμένες ασθενείς τους, είναι αναγκαίο να θίγουν και θέματα που αφορούν τα σεξουαλικά προβλήματα του συντρόφου τους.

Η σεξουαλικότητα θα πρέπει να εντάσσεται μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της υγείας και της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων γυναικών και των συντρόφων τους.

Οι ηλικιωμένοι έχουν ανάλογες σεξουαλικές ανάγκες όπως οι νεώτεροι και η πτυχή αυτή της ζωής τους πρέπει να τυγχάνει της κατάλληλης προσοχής.

Πηγή : isotimos.comΣχόλια