Η υστερεκτομή σε μικρή ηλικία συνδέεται με παράγοντες κινδύνου για καρδιοπάθεια

Η υστερεκτομή σε μικρή ηλικία συνδέεται με παράγοντες κινδύνου για καρδιοπάθεια

Η υστερεκτομή συνδέεται με αυξημένη πιθανότητα ύπαρξης παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακές νόσους και για καρδιοπάθεια, ιδιαίτερα στις νέες γυναίκες, αναφέρει νέα έρευνα.

Ερευνητές της Mayo Clinic εξέτασαν στοιχεία περισσότερων των 7.600 γυναικών. Μισές γυναίκες της ομάδας υποβλήθηκαν σε υστερεκτομή, ενώ οι υπόλοιπες όχι.

Γυναίκες που υποβλήθηκαν σε υστερεκτομή πριν την ηλικία των 35 ετών ήταν πολύ πιο πιθανό να υποστούν εγκεφαλικό επεισόδιo σε σύγκριση με γυναίκες ίδιας ηλικίας της ομάδας ελέγχου, ανακάλυψαν οι ερευνητές.

Επιπλέον, σε γυναίκες 35 έως 40 ετών, η υπέρταση ήταν πολύ πιο συνήθης στην ομάδα της υστερεκτομής.
Αν και η έρευνα ανακάλυψε σχέση μεταξύ εμμηνόπαυσης και καρδιαγγειακών προβλημάτων δεν είχε σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποδείξει αιτιατή σχέση.

Η ερευνήτρια Dr. Shannon Laughlin-Tommaso, δήλωσε ότι η ερευνητική ομάδα θέλησε να ανακαλύψει με την έρευνα μέθοδο γυναικολογικής εξέτασης για την καρδιαγγειακή νόσο.

Γυναίκες στην ομάδα της υστερεκτομής ήταν πολύ πιο πιθανό να έχουν προϋπάρχοντες παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο έναντι των γυναικών της ομάδας ελέγχου.

Γυναίκες κάτω των 35 ετών στην ομάδα της υστερεκτομής είχαν τους περισσότερους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο, περιλαμβανομένου του εγκεφαλικού επεισοδίου, ανακάλυψαν οι ερευνητές.

Η παχυσαρκία ήταν ο καρδιαγγειακός παράγοντας κινδύνου που συνδεόταν πιο ισχυρά με την υστερεκτομή σε όλες τις ηλικίες, στην έρευνα. Άλλοι παράγοντες κινδύνου συνδέονταν με την ηλικία της γυναίκας όταν υποβλήθηκε στην επέμβαση.

Γυναίκες που υποβλήθηκαν σε υστερεκτομή μετά την ηλικία των 50 ετών δεν είχαν περισσότερους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο και ήταν λιγότερο πιθανό να υποστούν εγκεφαλικό επεισόδιο ή συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια σε σύγκριση με γυναίκες της ίδιας ηλικίας που ανήκαν στην ομάδα ελέγχου.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι γυναίκες που υποβάλλονται σε υστερεκτομή θα πρέπει να μιλήσουν με τον γιατρό τους για παράγοντες καρδιοαγγειακού κινδύνου και πιθανή πρόληψη.

Πηγή : isotimos.comΣχόλια