Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Και εκδικείται. Ο Αλέξης Τσίπρας αντίγραφο του Στυλιανού Παττακού με φόντο το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Και εκδικείται. Ο Αλέξης Τσίπρας αντίγραφο του Στυλιανού Παττακού με φόντο το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Της Τζώρτζιας Κοντράρου 

Στις 28 Μαΐου του 1968 η χούντα εκδίδει συντακτική πράξη με την οποία ήρθη για τρείς ημέρες η ισοβιότητα των δικαστικών λειτουργών. Την επομένη το υπουργικό συμβούλιο απολύει 30 ανώτατους και ανώτερους δικαστές ανάμεσα τους τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου Στυλ. Μαυρομιχάλη (σ.σ. η εμβληματική προσωπικότητα του αιώνα στο χώρο της Δικαιοσύνης) ελλείψει ήθους. Εικοσιένας από αυτούς προσφεύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

Η δίκη έγινε στις 14,16 και 17 Ιουνίου 1969 με πρόεδρο του ΣτΕ τον Μιχ. Στασινόπουλο μετέπειτα Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η διάσκεψη ορίστηκε την 20η και 21η Ιουνίου του 1969. Και τώρα αρχίζει το ενδιαφέρον:

<Κατά την διάρκειαν της διασκέψεως της δευτέρας ημέρας ο αντιπρόεδρος της στρατιωτικής κυβερνήσεως Παττακός εκάλεσε εις συνεργασίαν δύο συμβούλους της Επικρατείας, και ούτω η διάσκεψις διεκόπη βιαίως.

Εις τους Συμβούλους ο εκπρόσωπος της στρατιωτικής κυβερνήσεως είπεν ότι η κυβέρνησις των στηρίζεται εις τας λόγχας, ότι η επανάστασις, η οποία «κόβει κεφάλια» , θέλει να πραγματοποιήση τους σκοπούς της, ότι όταν εξέδωσε συντ. πράξιν απαγορεύουσαν την προσφυγήν ανέμενεν ότι το Σ.Ε. θα έθετε τας, παρά την απαγόρευσιν, ασκηθείσας (σ.σ.προσφυγάς) εις το αρχείον άνευ ετέρου. Εις απάντησιν ότι το Σ.Ε. έχει οργανισμόν διαδικασίας και δεν δύναται να θέτη εις το αρχείον προσφυγάς, παρετήρησε ότι το Σ.Ε. «λιβανίζει τας υποθέσεις και σταματά εις τους τύπους, ενώ πρέπει να επιδεικνύει φαντασίαν».

Scan0002 pattakos

Απητήθη μικρόν μάθημα εκ μέρους του αρχαιοτέρου των συμβούλων περί του τρόπου συγκροτήσεως της δικαστικής κρίσεως και υπόμνησις, ότι επί 40 έτη δικαστικής υπηρεσίας πρώτην φοράν καλείται διαρκούσης διασκέψεως από μέλος της κυβερνήσεως. Ο αντιπρόεδρος της στρατιωτικής κυβερνήσεως είπεν ότι δεν θέλει να επέμβη εις την κρίσιν των συμβούλων , επανέλαβεν όμως ότι διατελούμεν υπό επανάστασιν, εις δε παρατήρησιν ότι μετά το «σύνταγμα» (σ.σ. το ψευδοσύνταγμα του ‘68) δεν πρέπει να γίνεται λόγος περί επαναστάσεως , αλλά περί καθεστώτος νομιμότητος, παρεδέχθη ότι και εκείνοι επιθυμούν νομιμότητα, αλλά υπάρχει και η μάζα, η οποία πιέζει, κατέληξε δε πάλιν καλών το Σ.Ε. να επιδείξη «επαναστατικόν πνεύμα».

(Πηγή:Το αρχείο του Δημοσιογράφου Νίκου Αλεξίου).

Αλέξης Τσίπρας στην ΔΕΘ (11 Σεπτεμβρίου 2016):

tsipras

«Η δικαιοσύνη θα βγάλει την απόφασή της αλλά δεν δίνω ούτε μια πιθανότητα στο ΣτΕ να ακυρωθεί ο διαγωνισμός».

Η αντίδραση των δύο αντιπροέδρων του ΣτΕ και η αναφορά τους στην ιστορική απόφαση του δικαστηρίου, παρά τις πιέσεις και τις <ορέξεις> των τότε κυβερνώντων, γύρισαν τις σελίδες της ιστορίας 47 ολόκληρα χρόνια πριν για να αποκαλυφθεί μία ταύτιση απόψεων μεταξύ Παττακού και Τσίπρα για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης. Αναμένεται η στάση του σημερΣχόλια