Οι λόγοι που δε σας αφήνουν να «χορτάσετε» ύπνο

Οι λόγοι που δε σας αφήνουν να «χορτάσετε» ύπνο

Αν και το στρες και η κόπωση της καθημερινότητας θεωρούνται ίσως οι πιο βασικοί παράγοντες για την κακή ποιότητα ύπνου, ωστόσο δεν είναι οι μοναδικοί.

Έρευνες, κατά καιρούς, έχουν αποδείξει ότι υπάρχουν πολλές παράμετροι οι οποίες επηρεάζουν την ποιότητα του ύπνου μας, με κάποιες εξ αυτών να μας είναι σχεδόν άγνωστες!

Διαβάστε πέντε λόγους – παράγοντες, που δε σας επιτρέπουν να ξεκουραστείτε επαρκώς…

Διαβάστε περισσότερα στο: isotimos.com
Σχόλια