Η νέα επιχειρηματική κίνηση του Ιβάν Σαββίδη

Η νέα επιχειρηματική κίνηση του Ιβάν Σαββίδη

Ο επιχειρηματικός όμιλος του Ιβάν Σαββίδη, επισημοποιεί το ενδιαφέρον του για την εξαγορά των μετοχών της εταιρείας «ΣΟΥΡΩΤΗ» έναντι τιμήματος ενός ευρώ ανά μετοχή.

Μετά από εκκλήσεις της τοπικής κοινωνίας, των εργαζόμενων και των μικρομετόχων της «ΣΟΥΡΩΤΗ», ο όμιλος του επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη, αποφάσισε να προχωρήσει στην απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της. Επιπλέον, θα δημιουργηθούν πολλαπλές συνέργειες στο ευρύτερο φάσμα των επιχειρήσεων του ομίλου του Ιβάν Σαββίδη στις χώρες όπου αυτές δραστηριοποιούνται.

Κύριος στόχος της επένδυσης είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της «ΣΟΥΡΩΤΗ» με σεβασμό στην ελληνικότητα της, στα τοπικά χαρακτηριστικά της και η συμβολή της στην ευημερία της περιοχής και των κατοίκων της.

Οι μέτοχοι της εταιρείας «ΣΟΥΡΩΤΗ» θα έχουν την δυνατότητα να προσέρχονται από την Τρίτη 1/11 και για όλες τις εργάσιμες μέρες εώς και την Τρίτη 8/11 και ώρες 12.00-20.00 στο Makedonia Palace, προκειμένου να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους εφόσον το επιθυμούν.
Σχόλια