Η Περιφέρεια Αττικής δρομολογεί έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης σε Καρέα, Ηλιούπολη και Βύρωνα

Η Περιφέρεια Αττικής δρομολογεί έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης σε Καρέα, Ηλιούπολη και Βύρωνα

Στην οριστική επίλυση πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή Καρέα – Αναστάσεως, που ανήκει στους Δήμους Ηλιούπολης και Βύρωνα, στοχεύει η ανάθεση εκπόνησης μελέτης, για πέντε αγωγούς όμβριων στους παραπάνω Δήμους. Το κόστος της μελέτης ανέρχεται στα 46.353 Ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής

Σημειώνεται ότι η ευρύτερη περιοχή των Δήμων Βύρωνα και Ηλιούπολης και ιδιαίτερα οι περιοχές που βρίσκονται στις υπώρειες του Υμηττού, αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα αποχέτευσης όμβριων και αντιπλημμυρικής προστασίας, λόγω έλλειψης ολοκληρωμένου δικτύου απορροής. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα να σημειώνονται έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή, ιδιαίτερα μετά την καταστροφική πυρκαγιά του καλοκαιριού.Σχόλια