Η συνεργασία ECONOMIST, ΠΕΝΤΑΣ, ΑΨΙΔΑ, MINERAL TRADE συνεχίστηκε με την κοινή τους παρουσία στην ΑΡΤΟΖΑ 2019

Η συνεργασία ECONOMIST, ΠΕΝΤΑΣ, ΑΨΙΔΑ, MINERAL TRADE συνεχίστηκε με την κοινή τους παρουσία στην ΑΡΤΟΖΑ 2019

Η επιτυχημένη συνεργασία των εταιρειών ECONOMIST HELLAS AE, ΠΕΝΤΑΣ ΑΕ, ΑΨΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΉ ΑΕ και MINERAL TRADE ΕΠΕ συνεχίστηκε με την κοινή παρουσία τους στο ίδιο περίπτερο, στην έκθεση  ΑΡΤΟΖΑ 2019

Η ΕCONOMIST HELLAS AE παρέχει ένα πολύ μεγάλο εύρος εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Τομείς όπως, ο στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός, η διαχείριση επενδύσεων και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών αποτελούν τα πεδία μέσα από τα οποία προσδίδουμε πραγματική αξία στην επιχειρηματικότητα.

  Η Πεντας εδώ και 42 χρόνια πρωτοστατεί στην κατασκευαστική ιστορία της Ελλάδας με μεγάλα έργα υποδομής.Χαρακτηριστικά παραδείγματα ειναι το Ταχυδρομικό Μέγαρο στον Πειραιά,τα συγκροτήματα των εργατικών κατοικιών στο Μενίδι Αττικής,του κτιρίου Χημικών του Εθνικού  Μετσοβίου Πολυτχνείου Ζωγράφαφου κ.α

 Στρατηγική της εταιρείας ΑΨΙΔΑ ΤΕΧΧΝΙΚΗ ΑΕ είναι η δραστηριοποίηση της σε νέες τεχνολογίες και σε εξειδικευμένες μεθόδους που αφορούν την κατασκευή τεχνικών έργων. Η εταιρεία εισάγει και αντιπροσωπεύει καινοτόμα παντεταρισμένα υλικά και εφαρμόζει πρωτοποριακές τεχνικές. Στόχος είναι να εφαρμόζει μεθόδους που είναι πρωτοποριακές και οικονομικότερες από τις συμβατικές μεθόδους

H MINERAL TRADE ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2011, ωστόσο προϋπήρχε εμπειρία από το 2002 στον χώρο των οικοδομικών υλικών και γενικά στην προμήθεια τεχνικών έργων. Η εταιρεία ειδικεύτηκε στην επεξεργασία & διαχείριση ορυκτών και βιομηχανικών υλικών καθώς και στην παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, χερσαίων & θαλάσσιων σε Ελλάδα & εξωτερικό.

Πολύ σύντομα, συμμετείχε, εργολαβικά ή μη, στην εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων μεγάλου προϋπολογισμού και σύνθετης τεχνογνωσίας, όπως κτιριακά, οδικά, σιδηροδρομικά, λιμενικά κ.α.

Σήμερα η MINERAL TRADE, στηριζόμενη στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της συσσωρευμένης εμπειρίας που αποκτήθηκε μέσω της δυναμικής της συμμετοχής σε πολλά και σημαντικά έργα και αφού συντελέστηκε η οργανική της σύσταση, η στελέχωση με ειδικευμένο προσωπικό & η αναβάθμιση του μηχανολογικού της εξοπλισμού, αναλαμβάνει την εκτέλεση έργων, κυρίως :

– Χωματουργικών
– Οικοδομικών – Αρχιτεκτονικών
– Υποδομών

  • Πελάτες της , είναι τεχνικές εταιρείες, εργοστάσια τσιμέντου, βιομηχανίες και λατομεία ορυκτών υλικών. Λόγω της ειδίκευσης στη διαχείριση μεγάλου όγκου μεταφορών εμπορευμάτων έχει τη δυνατότητα να διαμορφώνει ανταγωνιστικές τιμές, και να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες & προϊόντα ώστε ο πελάτης να εξυπηρετείται κατά το βέλτιστο τρόπο.


Σχόλια