Ηλεκτρονική υγεία: η ισχύς εν τη ενώσει

Ηλεκτρονική υγεία: η ισχύς εν τη ενώσει

Οι πιο σημαντικές ευρωπαϊκές και ελληνικές πρωτοβουλίες στην ηλεκτρονική υγεία αναλύθηκαν στη δεύτερη στρογγυλή τράπεζα της ημέρας, κατά τη διάρκεια της οποίας τονίσθηκε ο σημαντικός ρόλος της ηλεκτρονικής υγείας στη βιωσιμότητα και την αύξηση της αποδοτικότητας των συστημάτων υγείας. Τα οικοσυσ…

Διαβάστε περισσότερα στο : isotimos.comΣχόλια