Είναι επίσημο! Εξαγορά των καταστημάτων της Alpha Bank Βουλγαρίας από τη Postbank

Είναι επίσημο! Εξαγορά των καταστημάτων της Alpha Bank Βουλγαρίας από τη Postbank

Με την εξαγορά των εργασιών του καταστήματος Βουλγαρίας της Alpha Bank, η Postbank προσβλέπει στην ισχυροποίηση της θέσης της στη βουλγαρική τραπεζική αγορά και τη διεύρυνση της πελατειακής της βάσης σε εργασίες λιανικής και εταιρικής τραπεζικής.

Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Postbank θα καταστεί η τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα στη Βουλγαρία με βάση τις καταθέσεις και τις χορηγήσεις.

Η Postbank πρόκειται να ωφεληθεί από σημαντικές συνέργειες ήδη από τον δεύτερο χρόνο, ενώ διατηρεί τον υψηλό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και τα σημαντικά αποθέματα ρευστών διαθεσίμων της. Σε επίπεδο ομίλου, η συναλλαγή θα ενισχύσει οριακά την κεφαλαιακή θέση του ομίλου της Eurobank.

Η συναλλαγή είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την Alpha Bank και εντάσσεται στο επιχειρηματικό της σχέδιο που προβλέπει απο-επένδυση από τις μη βασικές αγορές δραστηριοποίησης του Ομίλου.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής, αναμένεται να λάβει χώρα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016 και τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων.Σχόλια