Είναι επίσημο! Εξαγορά των καταστημάτων της Alpha Bank Βουλγαρίας από τη Postbank

87 0

Με την εξαγορά των εργασιών του καταστήματος Βουλγαρίας της Alpha Bank, η Postbank προσβλέπει στην ισχυροποίηση της θέσης της στη βουλγαρική τραπεζική αγορά και τη διεύρυνση της πελατειακής της βάσης σε εργασίες λιανικής και εταιρικής τραπεζικής.

Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Postbank θα καταστεί η τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα στη Βουλγαρία με βάση τις καταθέσεις και τις χορηγήσεις.

Η Postbank πρόκειται να ωφεληθεί από σημαντικές συνέργειες ήδη από τον δεύτερο χρόνο, ενώ διατηρεί τον υψηλό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και τα σημαντικά αποθέματα ρευστών διαθεσίμων της. Σε επίπεδο ομίλου, η συναλλαγή θα ενισχύσει οριακά την κεφαλαιακή θέση του ομίλου της Eurobank.

Η συναλλαγή είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την Alpha Bank και εντάσσεται στο επιχειρηματικό της σχέδιο που προβλέπει απο-επένδυση από τις μη βασικές αγορές δραστηριοποίησης του Ομίλου.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής, αναμένεται να λάβει χώρα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016 και τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων.Join the Conversation