ΙΟΒΕ: Η Ελλάδα «διώχνει» τους επιχειρηματίες – 200.000 άτομα διέκοψαν τη δραστηριότητά τους το 2015

ΙΟΒΕ: Η Ελλάδα «διώχνει» τους επιχειρηματίες – 200.000 άτομα διέκοψαν τη δραστηριότητά τους το 2015

Σε περίπου 200.000 ανέρχονται τα άτομα που μέσα στο 20015 διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στην Ελλάδα, ενώ μόλις το 14,2% διαβλέπει επαγγελματικές ευκαιρίες στη χώρα.

Αυτό προκύπτει από την ετήσια σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για την επιχειρηματικότητα του ΙΟΒΕ, στην οποία μεταξύ των άλλων, διαπιστώνεται ότι το κόστος για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα απαιτεί διπλάσιο αρχικό κεφάλαιο (30.000) από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο (16.400 ευρώ).

Το ποσοστό του πληθυσμού που δηλώνει πως έχει διακόψει ή αναστείλει την επιχειρηματική του δραστηριότητα το 2015 ανέρχεται στο 3,0% του πληθυσμού (περίπου 200 χιλιάδες άτομα), οριακά υψηλότερα από το αντίστοιχο ποσοστό του 2014 (2,8%), αλλά πολύ υψηλότερα από το μέσο όρο των χωρών καινοτομίας (1,8%). Επτά στους δέκα δηλώνουν ως βασικότερο λόγο διακοπής ή αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης την έλλειψη κερδοφορίας.

 Σχόλια