ΥΠΟΙΚ: 4.000 πλήρεις φορολογικοί έλεγχοι θα διενεργηθούν το 2016

ΥΠΟΙΚ: 4.000 πλήρεις φορολογικοί έλεγχοι θα διενεργηθούν το 2016

Σε 4.000 θα ανέλθουν οι πλήρεις φορολογικοί έλεγχοι, και σε 18.000 οι μερικοί φορολογικοί έλεγχοι που θα διενεργηθούν το 2016 από το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, οι έλεγχοι θα διενεργηθούν από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων και τις Εφορίες.

Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, το 50% θα αφορά σε φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας (από το 2011 έως το 2015).Σχόλια