Ύπνος βαθύς στην ΝΔ

Ύπνος βαθύς στην ΝΔ

Γράφει ο «Παραδικαστικός»

Ύπνο βαθύ για τις εξελίξεις που ενδέχεται να προκύψουν από την διερεύνηση ποινικών υποθέσεων έχουν στην ΝΔ.

Σημαίνοντα στελέχη της παράταξης με ρόλο στο κέντρο λήψεως αποφάσεων δηλώνουν ήσυχοι για το αποτέλεσμα των ερευνών σε υποθέσεις τύπου Νovartis. Θεωρούν ότι το μέγιστο που μπορεί να αποδειχθεί είναι η εμπλοκή κάποιων ιατρών.

Φαίνεται να παραγνωρίζουν το γεγονός ότι οι Αμερικανοί έχουν στην διάθεση τους όλα τα στοιχεία της εταιρείας που καταγράφουν εμπλοκή ακόμη και συμβούλων. Και αναφερόμαστε σε στοιχεία και όχι σε καταθέσεις όπως νομίζουν πολλοί…

Σχόλια