Υπουργείο Εργασίας: Διευκρινίσεις για την πληρωμή των καθαριστριών

Υπουργείο Εργασίας: Διευκρινίσεις για την πληρωμή των καθαριστριών

Στις απαιτούμενες διευκρινίσεις έπειτα από το θέμα που είχε ανακύψει σχετικά με την καθυστέρηση της πληρωμής των απασχολούμενων στην καθαριότητα  προέβη το υπουργείο Εργασίας.

Το υπουργείο Εργασίας αναφέρει τα εξής: «Σε αυτήν επικαλεστήκαμε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4369/2016, σύμφωνα με την οποία είναι δυνατή η σύναψη συμβάσεων έργου με φυσικά πρόσωπα που απασχολούνταν σε εταιρείες, στις οποίες είχε ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε φορείς του Δημοσίου. Για τα ανωτέρω, είναι επιτρεπτή η σύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας με την ίδια ως άνω ημερομηνία λήξης, ήτοι μέχρι την 31.12.2016. Η συγκεκριμένη, μάλιστα, διάταξη ισχύει από τη θέση σε ισχύ του νόμου 4325/2015, δηλαδή έχει αναδρομική ισχύ. Με αυτήν τη ρύθμιση, ο νομοθέτης ήθελε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή από τη διοίκηση της διάταξης του άρθρου 49 του ν. 4325/2015.

Στο επόμενο χρονικό διάστημα, αναμένεται να εγκριθούν και τα υπόλοιπα χρηματικά εντάλματα που τις αφορούν, δεδομένης της ανωτέρω απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της προαναφερθείσας νομοθετικής διάταξης και, έτσι, να τους δοθούν αναδρομικά τα ποσά που τους οφείλονται.

Σημειώνεται δε ότι το πρόβλημα δημιουργήθηκε όχι από το υπουργείο Εργασίας, όπου οι καθαρίστριες, μέχρι τον Αύγουστο, πληρώνονταν κανονικά, αλλά από τη μη έγκριση χρηματικών ενταλμάτων σε άλλον φορέα, απόφαση η οποία συμπαρέσυρε και τα λοιπά εκκρεμή εντάλματα εργαζόμενων με το ίδιο καθεστώς».

Από το υπουργείο διευκρινίζεται ακόμη ότι «οι καθαρίστριες αυτές και, γενικά, οι καθαρίστριες των φορέων του Δημοσίου που προσλήφθηκαν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου με βάση ρυθμίσεις του Ν. 4325/15 (επί υπουργείας Γ. Κατρούγκαλου), δεν έχουν καμία σχέση με τις καθαρίστριες με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, όπως αυτές του υπουργείου Οικονομικών, που για τόσα χρόνια είχαν κάνει αγώνα για την επαναπρόσληψή τους».Σχόλια