Υπουργείο Παιδείας: Αναγνώριση των πτυχίων από τα κολέγια

Υπουργείο Παιδείας: Αναγνώριση των πτυχίων από τα κολέγια

Να αντιμετωπιστεί η καθυστέρηση που παρατηρείται στην αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων σπουδών επιχειρεί να θέσει το υπουργείο Παιδείας.

Ο υπουργός Παιδείας, Νίκος Φίλης επιβεβαίωσε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχει εκκαθαριστεί πλήρως αυτή η εκκρεμότητα, η οποία δεν τιμά την ελληνική πολιτεία και είναι αποτέλεσμα λανθασμένων κινήσεων  από προηγούμενα χρόνια.

Ο κ. Φίλης θα προχωρήσει στη συγκρότηση Επιτροπής, η οποία θα προωθήσει σχετικό Προεδρικό Διάταγμα για το όλο θέμα καθώς και τη λήψη διοικητικών μέτρων. Η υπόθεση αφορά σε περίπου 3000 υποθέσει πτυχίων στην πλειονότητα από κολέγια που συνεργάζονται με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και περιμένουν την αναγνώριση των πτυχίων σε επίπεδο επαγγελματικών δικαιωμάτων .

Σχετικά με το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων της Κύπρου αλλά και τα πτυχία Νομικής που δίνονται σε αποφοίτους που έχουν σπουδές λιγότερες των τριών ετών, ο ΔΟΑΤΑΠ αποφάσισε να ζητείται, από τους έχοντες αποκτήσει τίτλο σπουδών Νομικής μετά από σπουδές διάρκειας μικρότερης των τριών ετών (λόγω προηγούμενων σπουδών) σε πρόγραμμα Νομικής στη Κύπρο, η προσκόμιση, ως επιπλέον δικαιολογητικού για τη διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου και βεβαίωσης από τη Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας για δυνατότητα εγγραφής του αιτούντος αποφοίτου, ως ασκουμένου στο δικηγορικό Σύλλογο της Κύπρου.

Ο υπουργός δήλωσε στη βουλή:

“Υπάρχει σειρά λανθασμένων κινήσεων που οδήγησαν από το 2010 έως το 2014 στο να συσσωρευτεί μεγάλος αριθμός αιτήσεων, χωρίς ποτέ να εισαχθούν προς συζήτηση στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο προεδρικό διάταγμα 38.

Επιπροσθέτως, πρέπει να σας πω ότι τις χρονιές 2012, 2013 και 2014 υπήρξαν πολλές άστοχες παρεμβάσεις της διοίκησης. Πιο συγκεκριμένα, με το ν. 4093/2012 καταργήθηκε η διάταξη με την οποία προβλεπόταν ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2013 αρμόδιες αρχές για να εκδίδουν τις αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων θα ήταν οι οικείες επαγγελματικές
οργανώσεις που είναι οργανωμένες ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, μία αποκέντρωση η οποία θα βοηθούσε στην πιο γρήγορη διευθέτηση των προβλημάτων.

Αποτέλεσμα αυτής της διάταξης ήταν να γιγαντωθούν οι αρμοδιότητες του ΣΑΕΠ, να εξοβελιστούν οι επαγγελματικές οργανώσεις, τα επιμελητήρια, και να συγκεντρωθεί ένας τεράστιος όγκος αιτήσεων -νομίζω ότι πάρα πολύ γρήγορα έφτασαν τις τρεις χιλιάδες- που η έγκαιρη διαχείρισή τους δεν ήταν πλέον δυνατή.

Επιπροσθέτως, δεν μας έφταναν όλα αυτά, αλλά το 2014 καταργήθηκε η υπηρεσιακή μονάδα του Υπουργείου η οποία έφερε την ευθύνη για τη διοικητική και γραμματειακή στήριξη του ΣΑΕΠ. Δυστυχώς, στο νέο οργανισμό του Υπουργείου Παιδείας ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή το 2014, δεν προβλέφθηκε νέα υπηρεσιακή μονάδα διοικητικής υποστήριξης του ΣΑΕΠ, γεγονός που επισώρευσε και νέες εκκρεμότητες στο Υπουργείο. Αυτά ως προς το τι παραλάβαμε.”Σχόλια