Υπουργός… ζαμπλούτου

Υπουργός… ζαμπλούτου

Γράφει ο Ματάκιας

Πολυτελή βίο, μαθαίνω, διάγει υπουργός ο οποίος μάλιστα μετακόμισε στα βόρεια Προάστια. Θα μου πέιτε ότι δεν είναι κάτι καινοφανές ή πρωτοφανές! Αλλά εν πάσει περιπτώσει δεν ξέρω αν δικαιολογούνται όλα από τα εισοδήματα της συζύγου…

 Σχόλια