Ισότιμη μεταχείριση σε υπηρεσίες υγείας, νοσηλείας και φάρμακα για τους χρήστες με ηπατίτιδα C

67 0

Το κενό που υπάρχει στη φροντίδα των πασχόντων από ηπατίτιδα C και συγκεκριμένα εκείνων που είναι ταυτόχρονα και χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών επισημαίνει με ανακοίνωσή της η ΜΚΟ PRAKSIS και ζητά από την Πολιτεία να εγγυηθεί την ίση πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, νοσηλείας και φάρμακα.
Στην Ελλάδ…

Διαβάστε περισσότερα στο : isotimos.comJoin the Conversation