Καμία ανησυχία για τα σκευάσματα που προτείνονται για την ηπατίτιδα C και την προχωρημένη ηπατική νόσο

Καμία ανησυχία για τα σκευάσματα που προτείνονται για την ηπατίτιδα C και την προχωρημένη ηπατική νόσο

Η Gilead Sciences, Inc. (Nasdaq: GILD) ανακοίνωσε  τα αποτελέσματα από αρκετές κλινικές μελέτες φάσης 2 για την αξιολόγηση ερευνητικών χρήσεων του Harvoni® και άλλων σχημάτων με βάση το Sovaldi® (sofosbuvir 400 mg) για τη θεραπεία της χρόνιας λοίμωξης από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) σε ασθενείς με προχωρημένη ηπατική νόσο, συμπεριλαμβανομένων ασθενών με μη αντιρροπούμενη κίρρωση, ασθενών με ινώδη χολοστατική ηπατίτιδα C (μια σπάνια και σοβαρή μορφή της νόσου που εμφανίζεται έπειτα από μεταμόσχευση ήπατος) και ασθενών με πυλαία υπέρταση. Τα εν λόγω δεδομένα παρουσιαστήκαν κατά την 50ή ετήσια συνάντηση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος  στη Βιέννη, στην Αυστρία.

«Οι ασθενείς που συμπεριλήφθηκαν στις αναλύσεις αυτές συγκαταλέγονται στις ομάδες ασθενών των οποίων τόσο η θεραπεία όσο και η ίαση παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες και οι οποίοι, μέχρι σήμερα, είχαν περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές ή δεν είχαν καμία θεραπευτική επιλογή», δήλωσε ο Michael P. Manns, MD, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή του Ανόβερου στη Γερμανία. «Τα συγκεκριμένα δεδομένα αποδεικνύουν ότι, ακόμη και σε αυτές τις ομάδες ασθενών που είναι δύσκολο να θεραπευτούν, η θεραπεία από το στόμα που βασίζεται στο sofosbuvir μπορεί να επιτύχει υψηλά ποσοστά ίασης, βελτιώνει τα θεραπευτικά αποτελέσματα και γίνεται γενικά καλά ανεκτή με ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας».

Το Harvoni και το Sovaldi έχουν εγκριθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη θεραπεία της χρόνιας λοίμωξης από τον HCV. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το Harvoni ενδείκνυται για ασθενείς με γονότυπο 1 και το Sovaldi χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες και έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα του σε ασθενείς με γονότυπους 1-4. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Harvoni ενδείκνυται για ασθενείς με γονότυπο 1, 3, 4 και το Sovaldi χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες και έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα του σε ασθενείς με γονότυπους 1-6.

Ασθενείς με μη αντιρροπούμενη ηπατική νόσο και μετά από μεταμόσχευση ήπατος
Στη SOLAR-2 (μελέτη GS-US-337-0124, προφορική παρουσίαση #G02), 328 ασθενείς με λοίμωξη από τον HCV γονότυπου 1 ή 4 και μη αντιρροπούμενη ηπατική νόσο πριν από τη μεταμόσχευση ήπατος ή υποτροπιάζουσα λοίμωξη από τον HCV μετά τη μεταμόσχευση ήπατος τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν θεραπεία με Harvoni συν ριμπαβιρίνη (RBV) είτε για 12 είτε για 24 εβδομάδες. Δέκα ασθενείς αποκλείστηκαν από την ανάλυση λόγω μεταμόσχευσης (n=7) ή επειδή βρίσκονταν στο στάδιο πριν από τη μεταμόσχευση, χωρίς να παρουσιάζουν μη αντιρροπούμενη νόσο (n=3) 27 ασθενείς δεν έχουν φτάσει ακόμη την εβδομάδα 12 μετά τη θεραπεία. Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζεται ο αριθμός και το ποσοστό των ασθενών με ιό γονότυπου 1 που πέτυχαν παρατεταμένη ιολογική ανταπόκριση 12 εβδομάδες μετά τη θεραπεία (SVR12) για τους οποίους υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

– συνέχεια –

SVR12
Διάρκεια θεραπείας Πριν από τη μεταμόσχευση Υποτροπιάζουσα λοίμωξη από τον HCV μετά τη μεταμόσχευση ήπατος
Μη αντιρροπούμενη κίρρωση
(CPT B+C) Απουσία κίρρωσης (F0-F3) και αντιρροπούμενη κίρρωση (CPT A) Μη αντιρροπούμενη
κίρρωση
(CPT B+C)
12 εβδομάδες 86% (n=37/43) 96% (n=72/75) 91% (n=20/22)
24 εβδομάδες 85% (n=35/41) 98% (n=57/58) 95% (n=19/20)

Από τους 32 ασθενείς με γονότυπο 4, SVR12 πέτυχαν οι 27 (84%). Επιπλέον, στους ασθενείς με αντιρροπούμενη και μη αντιρροπούμενη κίρρωση πριν από τη μεταμόσχευση ήπατος και μετά από αυτήν, η ιολογική ανταπόκριση συνδέθηκε με βελτιώσεις στις βαθμολογίες του μοντέλου για την ηπατική νόσο τελικού σταδίου (MELD) και Child-Pugh-Turcotte (CPT) που χρησιμοποιούνται για την ηπατική νόσο τελικού σταδίου.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν η κόπωση, η αναιμία, η ναυτία και η κεφαλαλγία. Συνολικά, έξι ασθενείς διέκοψαν τη θεραπεία λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών, εκ των οποίων οι πέντε παρουσίαζαν μη αντιρροπούμενη κίρρωση.

Περαιτέρω υποστήριξη στο προφίλ ασφάλειας του σχήματος Harvoni συν RBV στον συγκεκριμένο πληθυσμό ασθενών παρείχαν τα δεδομένα από μια συγκεντρωτική ανάλυση ασφάλειας 659 ασθενών που έλαβαν τη θεραπεία στο πλαίσιο των μελετών SOLAR-1 και SOLAR-2 (αναρτημένη ανακοίνωση #P0774). Και οι δύο μελέτες αξιολόγησαν το Harvoni συν RBV για 12 ή 24 εβδομάδες σε ασθενείς με HCV γονότυπου 1 ή 4 με μη αντιρροπούμενη ηπατική νόσο ή υποτροπιάζουσα λοίμωξη από τον HCV μετά τη μεταμόσχευση ήπατος. Η SOLAR-1 διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, και τα δεδομένα της παρουσιάστηκαν τον Νοέμβριο στο The Liver Meeting 2014. Η SOLAR-2 διεξήχθη στην Αυστραλία, τον Καναδά, την Ευρώπη και τη Νέα Ζηλανδία. Συνολικά, οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν παρόμοιες με αυτές που παρατηρήθηκαν σε προηγούμενες μελέτες, συμπεριλαμβανομένων των μελετών φάσης 3 ION. Λιγότεροι από το 3% (n=19/659) των ασθενών διέκοψαν λόγω ανεπιθύμητης ενέργειας. Καμία από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες δεν αποδόθηκε στη θεραπεία με Harvoni. Συνολικά, σημειώθηκαν 20 θάνατοι κατά τη διάρκεια αυτών των δύο μελετών, αλλά κανένας δεν αξιολογήθηκε από τον ερευνητή ως σχετιζόμενος με τη θεραπεία της μελέτης.

Ινώδης χολοστατική ηπατίτιδα C
Σε μια άλλη επιμέρους ανάλυση των μελετών SOLAR-1 και SOLAR-2 (αναρτημένη ανακοίνωση #P0779) καταδείχθηκαν ποσοστά SVR12 100% σε 11 ασθενείς που επιβεβαιώθηκε ότι είχαν ινώδη χολοστατική ηπατίτιδα (FCH), έπειτα από θεραπεία 12 ή 24 εβδομάδων με Harvoni συν RBV. Η FCH είναι μια σπάνια και σοβαρή μορφή υποτροπιάζουσας ηπατίτιδας που εμφανίζεται μετά τη μεταμόσχευση ήπατος. Σχετίζεται με υψηλά ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας και επί του παρόντος δεν υπάρχουν εγκεκριμένες θεραπευτικές επιλογές.

Κίρρωση και πυλαία υπέρταση
Στο πλαίσιο της μελέτης GS-US-334-0125 (αναρτημένη ανακοίνωση LB #4283) αξιολογήθηκαν 50 ασθενείς με HCV γονότυπων 1-4 με κίρρωση και πυλαία υπέρταση. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν θεραπεία με Sovaldi συν RBV είτε για 48 εβδομάδες ξεκινώντας κατά την έναρξη της μελέτης (n=25) είτε μετά την ολοκλήρωση μιας περιόδου παρατήρησης 24 εβδομάδων (n=21). Τέσσερις ασθενείς στο σκέλος παρατήρησης διέκοψαν τη μελέτη προτού λάβουν θεραπεία. Από τους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με Sovaldi συν RBV, το 72% (n=33/46) πέτυχε SVR12. Σε μια υποομάδα 37 ασθενών, μετρήθηκε σε ζεύγη η διαφορά μεταξύ της πίεσης ενσφήνωσης και της ελεύθερης πίεσης στην ηπατική φλέβα (HVPG) στην αρχή και το τέλος της θεραπείας. Σε αυτήν την υποομάδα, το 38% (14/37) των ασθενών παρουσίασε μείωση ≥10% και το 24% (9/37) των ασθενών παρουσίασε μείωση ≥20% της HVPG από την έναρξη έως το τέλος της θεραπείας. Η τιμή ολικής χολερυθρίνης <1,5 mg/dL κατά την έναρξη συσχετίστηκε με μείωση ≥20% της HVPG (p=0,03). Η συγκεκριμένη μελέτη είναι η πρώτη που αποδεικνύει την επίδραση των αντι-ιικών άμεσης δράσης όπως το Sovaldi στην HVPG, και πρόσθετες αξιολογήσεις θα διεξαχθούν στους εν λόγω ασθενείς ένα έτος μετά τη θεραπεία.

Πηγή : isotimos.comΣχόλια