Κατατέθηκε το ν/σ για την πολιτική αεροπορία

Κατατέθηκε το ν/σ για την πολιτική αεροπορία

Κατατέθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την πολιτική αεροπορία.
Το νομοσχέδιο προβλέπει τη σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και την αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
Πρόκειται για ένα από τα δύο προαπαιτούμενα που μένουν για την εκταμίευση της δόσης των 2,8 δισ. ευρώ.
Το νομοσχέδιο θα συζητηθεί την Τετάρτη από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής (Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου) και την Πέμπτη θα εισαχθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια.
Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση του ν/σ, επιχειρείται αφ’ ενός η λειτουργική και οργανωτική αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της υφιστάμενης Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και αφετέρου η διάκριση των αρμοδιοτήτων κανονιστικής ρύθμισης και εποπτείας των αερομεταφορών και αεροναυτιλίας, με σκοπό να ασκηθεί με τρόπο αδιάβλητο, διάφανο και αντικειμενικό η κανονιστική και εποπτική αρμοδιότητα.
Για την επίτευξη του δεύτερου σκοπού, με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, ακολουθούνται τα διεθνώς παραδεκτά πρότυπα διαχωρισμού της ρυθμιστικής και κανονιστικής αρμοδιότητας από εκείνη την επιχειρησιακής δραστηριότητας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, συστήνεται η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, που αποστολή έχει την άσκηση των ρυθμιστικών, κανονιστικών, εποπτικών αρμοδιοτήτων στον τομέα των αερομεταφορών, αεροναυτιλίας και των τελών των αερολιμένων αλλά και οικονομικού ρυθμιστή της αγοράς των αερομεταφορών, η οποία και θα αποτελεί αυτοτελή, ανεξάρτητη δημόσια υπηρεσία, ώστε να εναρμονίζεται το Ενωσιακό Δίκαιο στον τομέα των αερομεταφορών.
Η Υπηρεσία της Πολιτικής Αεροπορίας αναδιαρθρώνεται ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία, η οποία πλέον θα αποτελεί Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων, εναρμονισμένου στις σύγχρονες επιταγές παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών αεροναυτιλίας και διαχείρισης των αερολιμένων και υδατοδρομίων αλλά και στο Ενωσιακό Δίκαιο. Επίσης, θα έχει υπό τον έλεγχό της και τα περιφερειακά αεροδρόμια που δεν θα περιέλθουν στην κοινοπραξία της Fraport.
Βάσει του νομοσχεδίου, ο διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας επιλέγεται με τη διαδικασία της δημόσιας πρόσκλησης και εγκρίνεται από τη Βουλή. Το εκτελεστικό συμβούλιο της Αρχής απαρτίζεται από το διοικητή και άλλα τέσσερα μέλη, που έχουν πλήρη λειτουργική και διοικητική ανεξαρτησία.
Επίσης, συγκροτείται Εκτελεστικό Συμβούλιο της Αρχής και Γενική Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας με 14 Διευθύνσεις. Οι εποπτικές αρχές συντονίζουν ένα νέο σώμα επιθεωρητών, ενώ αναδιαμορφώνεται το υφιστάμενο σώμα, στο οποίο ενσωματώνονται οι επιθεωρητές αεροδρομίων. Παράλληλα, σε κάθε αεροδρόμιο εγκαθίσταται αεροπορική αρχή η οποία ασκεί εποπτικό ρόλο σε θέματα εφαρμογής κανόνων αεροπορικού δικαίου και τις επιθεωρήσεις ασφαλείας πτήσεων του κάθε αεροδρομίου.Σχόλια