Καθαρίστριες με αξιοπρεπείς μισθούς (έγγραφο)

Καθαρίστριες με αξιοπρεπείς μισθούς (έγγραφο)

Του Θάνου Πασχάλη

Μέχρι το τέλος του χρόνου παρατείνονται οι συμβάσεις έργου η ορισμένου χρόνου για όλες τις καθαρίστριες που τα τελευταία χρόνια εργάζονταν με ανάλογες ατομικές συμβάσεις για τον καθαρισμό δημοσίων υπηρεσιών (Υπουργεία,ΝΠΔΔ,Ανεξάρτητες Αρχές,Ο.Τ.Α κλπ).

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης ,εκτός της παράτασης των συμβάσεων,με την ίδια εγκύκλιο ορίζεται οτι οι καθαρίστριες που απασχολούνταν είτε με συμβάσεις που υπέγραφαν με το φορέα η σε εργολαβικά συνεργεία καθαρισμού θα εργάζονται 6 η 8 ώρες ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε υπηρεσίας η του δημόσιου φορέα και θα αμείβονται όσο και οι μόνιμοι συνάδελφοί τους(ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας) που απασχολούνται π.χ σε ένα Δήμο ως μόνιμο προσωπικό υποχρεωτικής εκπαίδευσης στον τομέα της καθαριότητας.

Επίσης ορίζεται οτι θα ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και όχι στον ΟΑΕΕ..

Δείτε αναλυτικά όλη την εγκύκλιο [εδώ]

 Σχόλια