Και μέσω τηλεφώνου οι αιτήσεις για νυχτερινό ρεύμα

Και μέσω τηλεφώνου οι αιτήσεις για νυχτερινό ρεύμα

Και δια μέσω τηλεφώνου θα μπορούν να υποβάλλουν από σήμερα τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι για νυχτερινό ρεύμα, καλώντας στο Τηλεφωνικό Κέντρο Ενημέρωσης Πελατών 11500, σύμφωνα με τον Διαχειριστή του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Τα απαραίτητα στοιχεία για την αίτηση είναι ο αριθμός παροχής, το ΑΦΜ και ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας.

Το ωράριο λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου 11500 είναι από τις 07:00 έως και τις 19:00, όλες τις εργάσιμες ημέρες.Σχόλια