Και στην ΕΛ.ΑΣ. θέλει «παπά» ο Πανούσης…

Και στην ΕΛ.ΑΣ. θέλει «παπά» ο Πανούσης…

Αστυνομικό με… ράσα ο οποίος θα υπηρετεί παράλληλα με τον λόγο του Θεού και το νόμο των ανθρώπων ζητεί η Ελληνική Αστυνομία.

Αυτό προβλέπει σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που κατατέθηκε για επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Τα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτει, ο αστυνομικός-ιερέας είναι συγκεκριμένα και αυστηρά.

Θα πρέπει να είναι κάτω των 40 ετών, να μιλά τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα σε σχετικά ικανοποιητικό επίπεδο και να μην έχει καταδικαστεί βεβαίως για κάποιο ποινικό αδίκημα, ώστε να εξυπηρετεί τις θρησκευτικές ανάγκες των ενστόλων.

Το Προεδρικό Διάταγμα ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Ιωάννης Πανούσης και ο υπουργός Πολιτισμού και Παιδείας Αριστείδης Μπαλτάς.

Ο ιερέας θα κατέχει τον βαθμό του υπαστυνόμου Α΄ και θα μπορεί να εξελιχθεί μέχρι το βαθμό του ταξίαρχου και αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τους υπηρετούντες στο σώμα της ΕΛΑΣ για μετάταξη, τότε ιερέας της ΕΛΑΣ, μπορεί να είναι και ιδιώτης Έλληνας ιερέας.

Θα συγκροτηθεί μάλιστα επιτροπή που θα κρίνει τους υποψηφίους οι οποίοι (αν πρόκειται για ιδιώτες) θα πρέπει να είναι μικρότεροι των 40 ετών, να έχουν πτυχίο Θεολογικής Σχολής, να κατέχουν χειροτονητήριο της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησιάς του Χριστού, να γνωρίζουν μια ξένη γλώσσα (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά ή ιταλικά) σε επίπεδο τουλάχιστον μετρίως, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, να μην έχουν καταδικαστεί για κακουργήματα και άλλα αδικήματα, να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά δικαιώματά τους, κ.λπ.

Να σημειωθεί πάντως οργανική θέση ιερέως στην Ελληνική Αστυνομία προβλέπεται με το ν. 1421/1944, οπότε και αναγνωρίζεται η ύπαρξη θρησκευτικής Υπηρεσίας στο Σώμα. Η Θρησκευτική Υπηρεσία μάλιστα αναβαθμίσθηκε σε Υποδιεύθυνση με Προεδρικό Διάταγμα το 1922, και υπάγεται διοικητικά στην Αστυνομική Ακαδημία.Σχόλια