Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απο την Παρασκευή στον Πειραιά λόγω τράμ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απο την Παρασκευή στον Πειραιά λόγω τράμ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας θα εφαρμοστούν στον Πειραιά λόγω εκτέλεσης εργασιών επέκτασης του τραμ.

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στα παρακάτω οδικά τμήματα από 22.7.2016 έως 22.1.2017, σε τρεις φάσεις.

Α΄ ΦΑΣΗ

• Δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του συνδετήριου κλάδου της Ν. Παραλιακής οδού με τις οδούς Εθνάρχου Μακαρίου και Μικράς Ασίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, στο τμήμα από τη συμβολή του με τον κλάδο εξόδου της οδού Εθνάρχου Μακαρίου προς οδό Μικράς Ασίας, έως και εκατόν δέκα (110,00) μέτρα προ αυτού. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται στο εναπομένον τμήμα του οδοστρώματος, δύο λωρίδων κυκλοφορίας, πλάτους δύο μέτρων και εβδομήντα εκατοστών (2,75 μ.) έκαστη.
• Δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της οδού Μικράς Ασίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, στο τμήμα από τη συμβολή της με τον κλάδο εξόδου της οδού Εθνάρχου Μακαρίου προς οδό Μικράς Ασίας, έως και διακόσια (200,00) μέτρα μετά, κατά την κατεύθυνση κυκλοφορίας της.
• Αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας της οδού Εθνάρχου Μακαρίου και του αριστερού τμήματος του κλάδου εξόδου αυτής προς οδό Μικράς Ασίας, στο τμήμα από τη συμβολή της με την οδό Καραολή Δημητρίου, έως τη συμβολή του κλάδου εξόδου της με την οδό Μικράς Ασίας.
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται επί της Εθνάρχου Μακαρίου, δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και επί του κλάδου εξόδου της Εθνάρχου Μακαρίου προς Μικράς Ασίας, στο εναπομένον τμήμα του οδοστρώματος πλάτους τριών (3,00) μέτρων.
• Καθορισμό ορίου ταχύτητας σε σαράντα (40) χλμ/ώρα στην περιοχή των έργων.
• Απαγόρευση της προσπέρασης των οχημάτων που κινούνται επί των οδών Μικράς Ασίας, Εθνάρχου Μακαρίου, συνδετήριου κλάδου Νέας Παραλιακής με τις οδούς Μικράς Ασίας και Εθνάρχου Μακαρίου.
• Οι εργασίες της Α΄ΦΑΣΗΣ θα διαρκέσουν τρεις (3) μήνες και θα εκτελούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Β΄ ΦΑΣΗ

• Δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του συνδετήριου κλάδου της Ν. Παραλιακής οδού με τις οδούς Εθνάρχου Μακαρίου και Μικράς Ασίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, στο τμήμα από τη συμβολή του με τον κλάδο εξόδου της οδού Εθνάρχου Μακαρίου προς οδό Μικράς Ασίας, έως και εκατόν δέκα (110,00) μέτρα προ αυτού.
• Μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας της οδού Μικράς Ασίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, στο τμήμα από τη συμβολή της με τον κλάδο εξόδου της Εθνάρχου Μακαρίου προς Μικράς Ασίας έως και τετρακόσια πενήντα (450,00) μέτρα μετά, κατά την κατεύθυνση κυκλοφορίας της.
• Καθορισμό ορίου ταχύτητας σε σαράντα (40) χλμ/ώρα στην περιοχή των έργων.
• Απαγόρευση της προσπέρασης των οχημάτων που κινούνται επί των οδών Εθνάρχου Μακαρίου και συνδετήριου κλάδου Ν. Παραλιακής με τις οδούς Μικράς Ασίας και Εθνάρχου Μακαρίου.
• Οι εργασίες της Β΄ΦΑΣΗΣ θα διαρκέσουν δύο (2) μήνες και θα εκτελούνται μόνο κατά τις ώρες 22:00 έως 06:00 της επομένης.

Γ΄ ΦΑΣΗ

• Αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας του συνδετήριου κλάδου της Ν. Παραλιακής οδού με τις οδούς Εθνάρχου Μακαρίου και Μικράς Ασίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, στο τμήμα από τη συμβολή του με τον κλάδο εξόδου της οδού Εθνάρχου Μακαρίου προς οδό Μικράς Ασίας έως και εκατόν δέκα (110,00) μέτρα προ αυτού.
• Αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας της οδού Μικράς Ασίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, στο τμήμα από τη συμβολή της με τον συνδετήριο κλάδο της Ν. Παραλιακής οδού με τις οδούς Εθνάρχου Μακαρίου και Μικράς Ασίας έως και τετρακόσια (400,00) μέτρα μετά, κατά την κατεύθυνση κυκλοφορίας της.
• Καθορισμό ορίου ταχύτητας σε σαράντα (40) χλμ/ώρα στην περιοχή των έργων.
• Απαγόρευση της προσπέρασης των οχημάτων που κινούνται επί του συνδετήριου κλάδου Ν. Παραλιακής με τις οδούς Μικράς Ασίας και Εθνάρχου Μακαρίου, καθώς και επί της οδού Μικράς Ασίας.
• Οι εργασίες της Γ΄ΦΑΣΗΣ θα διαρκέσουν ένα (1) μήνα και θα εκτελούνται μόνο κατά τις ώρες 22:00 έως 06:00 της επομένης.

Κάθε φάση θα εκτελείται διαδοχικά, με τη λήξη των εργασιών της προηγούμενης φάσης. Σχόλια