Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης-Έδεσσας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης-Έδεσσας

Εργασίες συντήρησης έχουν ξεκινήσει από τις 7 το πρωί και θα ολοκληρωθούν στις 8 το βράδυ στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, στο ύψος της συμβολής της με την Εγνατία Οδό (κόμβος Ιωνίας).

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Αρχικά θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην λωρίδα επιβράδυνσης και επιτάχυνσης του ρεύματος πορείας προς Χαλκηδόνα της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, νότια της συμβολής της με την Εγνατία Οδό. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στον κλάδο εξόδου της Εγνατίας Οδού (ρεύμα πορεία προς Χαλκιδική) προς την Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας.

Επίσης θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην λωρίδα αναμονής που υφίσταται για την αριστερή στροφή από το ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας προς το ρεύμα πορείας προς Χαλκιδική της Εγνατίας Οδού καθώς και στην απόληξη της νησίδας στο μέσο του οδοστρώματος.

Η κίνηση από Χαλκηδόνα προς Χαλκιδική θα πραγματοποιείται μέσω της παράπλευρης της Εγνατίας Οδού, η οποία τέμνει την Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας στο ύψος του ισόπεδου σηματοδοτούμενου κόμβου νότια του καταστήματος «Lidl».

Εν συνεχεία θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων εναλλάξ στην αριστερή και στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύματος πορείας προς Χαλκηδόνα της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, στο ύψος των κλάδων εισόδου – εξόδου της Εγνατίας Οδού (ρεύμα πορείας προς Χαλκιδική). Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην λωρίδα αναμονής που υφίσταται για την αριστερή στροφή από το ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας προς το ρεύμα πορείας προς Χαλκιδική της Εγνατίας Οδού καθώς και στην απόληξη της νησίδας στο μέσο του οδοστρώματος.

Κατά τις εργασίες δεν θα πραγματοποιείται η κίνηση από Εγνατία Οδό (ρεύμα πορείας προς Χαλκιδική) έξοδος προς Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

Αντιθέτως η έξοδος από την Εγνατία Οδό (ρεύμα πορείας προς Χαλκιδική) στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας με κατεύθυνση προς Χαλκηδόνα – Έδεσσα θα πραγματοποιείται κανονικά.

Επίσης κανονικά θα διεξάγεται η είσοδος στην Εγνατία Οδό (ρεύμα πορείας προς Χαλκιδική) από το ρεύμα πορείας προς Χαλκηδόνα της Εθνικής οδού.
Η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας στο ρεύμα πορείας προς Έδεσσα, θα διεξάγεται από την ελεύθερη κάθε φορά λωρίδα κυκλοφορίας του ίδιου ρεύματος πορείας.

Η κίνηση από Χαλκηδόνα προς Χαλκιδική θα πραγματοποιείται μέσω της παράπλευρης της Εγνατίας Οδού, η οποία τέμνει την Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας στο ύψος του ισόπεδου σηματοδοτούμενου κόμβου νότια του καταστήματος «Lidl».

Ακολούθως θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύματος πορείας προς Χαλκηδόνα της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, μεταξύ των κλάδων σύνδεσής της με την Εγνατία Οδό. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις ελεύθερες λωρίδες κυκλοφορίας του ίδιου ρεύματος πορείας.

Τέλος θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην αριστερή και μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύματος πορείας προς Χαλκηδόνα της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, μεταξύ των κλάδων σύνδεσής της με την Εγνατία Οδό.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του ίδιου ρεύματος πορείας.Σχόλια