Κοινή φορολογική δήλωση για όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης

Κοινή φορολογική δήλωση για όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης

Δύο τροπολογίες που αφορούν μεταξύ άλλων στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής και τη φορολόγηση των ευκαιριακά εργαζόμενων και των ζευγαριών που υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης, κατέθεσε η κυβέρνηση.

Οι τροπολογίες εντάχθηκαν στο νομοσχέδιο με το οποίο κυρώνονται κοινοτικές οδηγίες για τον χρηματοπιστωτικό και χρηματιστηριακό τομέα, το οποίο θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα.

Με την πρώτη τροπολογία:

– δίνεται η δυνατότητα υποβολής κοινής δήλωσης σε όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

– προβλέπεται διαφορετική προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που διατηρούν απλογραφικά βιβλία.

– παρατείνεται και για το 2015 (ίσχυε και το 2014) η διάταξη με την οποία τα εισοδήματα που αποκτούν ευκαιριακά εργαζόμενοι (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές που συμμετέχουν σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.α.), εφόσον δεν έχουν κάνει έναρξη άσκησης επαγγέλματος, θα φορολογούνται ως μισθωτοί, υπολογιζομένου του ποσού της μείωσης φόρου των 2.100 ευρώ.

Με τη δεύτερη τροπολογία ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής. Τα θέματα μεταξύ άλλων αφορούν στην εξαετή θητεία των ελεγκτών και στην Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών, τους Οικονομικούς Επιθεωρητές κ.ά.

Σχόλια