Κυρώσεις σε κράτη – μέλη για τη μη εφαρμογή της μετεγκατάστασης προσφύγων ζητεί η Ελίζα Βόζεμπεργκ

Κυρώσεις σε κράτη – μέλη για τη μη εφαρμογή της μετεγκατάστασης προσφύγων ζητεί η Ελίζα Βόζεμπεργκ

Στην ανάγκη επιβολής κυρώσεων, όπως υψηλά χρηματικά πρόστιμα στα κράτη – μέλη τα οποία δεν συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Ε.Ε. για τη μετεγκατάσταση προσφύγων, στέκεται η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ελίζα Βόζεμπεργκ – Βρυωνίδη, με νέα κατεπείγουσα ερώτησή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε συνέχεια παλαιότερων ερωτήσεων και παρεμβάσεών της για τη θεσμοθέτηση μόνιμου και δεσμευτικού μηχανισμού μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης προσφύγων σε όλα τα κράτη μέλη, η κ. Βόζεμπεργκ ρωτά την επιτροπή εάν προσανατολίζεται στη λήψη νομικά δεσμευτικών μέτρων, προκειμένου να εφαρμοστούν άμεσα οι ευρωπαϊκές αποφάσεις για ίση και δίκαιη κατανομή των προσφύγων σε ολόκληρη την Ε.Ε.Σχόλια