Μαρία Σπυράκη: «Κίνδυνος να χαθούν κονδύλια από την εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ»

Μαρία Σπυράκη: «Κίνδυνος να χαθούν κονδύλια από την εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ»

Δύο μήνες απομένουν στην Ελλάδα να εκμεταλλευτεί την κατ΄ εξαίρεση εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση με 1 δις ευρώ από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ε.Ε. μέσω του ΕΣΠΑ και η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ε.Λ.Κ. κυρία Μαρία Σπυράκη ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μάθει σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η απορρόφηση των συγκεκριμένων κονδυλίων.

Το 1 δις αφορά κοινοτικούς πόρους σε προγράμματα ΕΣΠΑ και η υπερψήφιση της σχετικής πρότασης της Κομισιόν από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έγινε αποκλειστικά για την Ελλάδα στις 6 Οκτωβρίου 2015.

Η τροποποίηση, ανάμεσα στα άλλα, προέβλεπε και την αύξηση της αρχικής προχρηματοδότησης για τα έτη 2015 και 2016 κατά επτά ποσοστιαίες μονάδες (7%) διαθέτοντας κοινοτικούς πόρους 1 δισ. ευρώ για την εν λόγω περίοδο. Στόχος ήταν η εμπροσθοβαρής αυτή χρηματοδότηση να έχει καλυφθεί με αιτήματα πληρωμών έως το τέλος του 2016, ειδάλλως τα χρήματα αυτά θα επιστρέφονται στην Επιτροπή εντός ορισμένης προθεσμίας. Οι έως τώρα πληροφορίες για την απορρόφηση των συγκεκριμένων κονδυλίων δείχνουν ότι υπάρχει κίνδυνος να μην έχει απορροφηθεί το σύνολο της εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησης έως το τέλος του χρόνου.

Η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ε.Λ.Κ. στην ερώτησή της ζητά να μάθει και αν η Κομισιόν προτίθεται να εξετάσει το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση στην Ελλάδα προκειμένου να προλάβει να αξιοποιήσει την παραπάνω εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση σε περίπτωση που τα αιτήματα πληρωμών δεν την καλύψουν έως το τέλος του 2016.

Ολόκληρη η ερώτηση της ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας και του Ε.Λ.Κ. Μαρίας Σπυράκη έχει ως εξής:

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε στις 6 Οκτωβρίου 2015 την πρόταση της Επιτροπής για την κατ’ εξαίρεση τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 αναφορικά με τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία προκειμένου να στηρίξει την Ελλάδα κατά την έναρξη των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020.

Η τροποποίηση, ανάμεσα στα άλλα, προέβλεπε και την αύξηση της αρχικής προχρηματοδότησης για τα έτη 2015 και 2016 κατά επτά ποσοστιαίες μονάδες (7%) διαθέτοντας κοινοτικούς πόρους 1 δις ευρώ για την εν λόγω περίοδο. Στόχος ήταν η εμπροσθοβαρής αυτή χρηματοδότηση να έχει καλυφθεί με αιτήματα πληρωμών έως το τέλος του 2016, ειδάλλως τα χρήματα αυτά θα επιστρέφονται στην Επιτροπή εντός ορισμένης προθεσμίας.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

1.Σε τι επίπεδο βρίσκεται η απορρόφηση της εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησης ύψους 1 δις ευρώ που δόθηκε κατ’ εξαίρεση στην Ελλάδα;

2.Προτίθεται η Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση στη χώρα προκειμένου να προλάβει να αξιοποιήσει την παραπάνω πρόσθετη χρηματοδότηση σε περίπτωση που τα αιτήματα πληρωμών δεν την καλύψουν έως το τέλος του 2016;».

 

Διαβάστε επίσης:

Μαρία Σπυράκη: «Η Κυβέρνηση της π.Γ.Δ.Μ. να σεβαστεί τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων»


Σχόλια