Μάθετε τί είναι η αποφρακτική ουροπάθεια

Μάθετε τί είναι η αποφρακτική ουροπάθεια

Με τον όρο αποφρακτική ουροπάθεια, αναφερόμαστε στην παρακώλυση της φυσιολογικής ροής των παραγομένων από το νεφρό ούρων, σε οποιοδήποτε σημείο της αποχετευτικής  οδού.
Η παρακώλυση αυτή μπορεί να οφείλεται σε συγγενή ή επίκτητα αίτια.
Μπορεί να εγκατασταθεί οξέως ή προοδευτικά.

Ανεξαρτήτως του …

Διαβάστε περισσότερα στο : isotimos.comΣχόλια