Με τα δάνεια των ΜΜΕ ξεκινά το έργο της η Εξεταστική Επιτροπή

Με τα δάνεια των ΜΜΕ ξεκινά το έργο της η Εξεταστική Επιτροπή

Με τα δάνεια που χορηγήθηκαν προς τα ΜΜΕ – και μετέπειτα με εκείνα που δόθηκαν στα κόμματα – θα ξεκινήσει το έργο της η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που σήμερα είχε την επίσημη πρώτη της συνεδρίαση, για να προγραμματίσει το έργο της και να καθορίσει τον τρόπο λειτουργίας της.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης, τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα να αποστείλουν εντός της εβδομάδας αίτημα στις διοικήσεις των τραπεζών, ζητώντας τους να προσκομίσουν μέχρι την Παρασκευή μετά το Πάσχα, όλα τα στοιχεία για τα δάνεια που έχουν δώσει σε ΜΜΕ.

Αφού πάρουν στα χέρια τους τα στοιχεία, τα μέλη της Επιτροπής στη συνέχεια θα ζητήσουν να καταθέσουν οι πρώτοι πέντε μάρτυρες που θα είναι εκπρόσωποι των πέντε τραπεζών, και μετά, αφού αξιολογήσουν το υλικό να αποφασίσουν για την επιλογή και την σειρά που θα κληθούν οι υπόλοιποι μάρτυρες.

Σημειώνεται ότι η έρευνα της επιτροπής θα επικεντρωθεί σε όλα τα δάνεια που παραμένουν ανοιχτά και ανεξόφλητα, αλλά και σε όσα έχουν αποπληρωθεί σε βάθος 20ετίας.

Η εξεταστική επιτροπή θα συνεδριάζει δύο φορές την εβδομάδα και τα μέλη της δε θα λαμβάνουν επιπλέον αποζημίωση. Αν και μεταξύ των μελών της εκτιμάται ότι το δίμηνο που τους δόθηκε για την υποβολή του πορίσματός τους δεν αρκεί, θα καταβληθεί ωστόσο, προσπάθεια να τηρηθούν οι προθεσμίες.Σχόλια