Μέχρι τις 17 Ιουνίου συνεχίζουν την αποχή από τα καθήκοντά τους οι δικηγόροι της Αθήνας

93 0

Τη συνέχιση της αποχή τους αποφάσισαν οι δικηγόροι της Αθήνας.

Συγκεκριμένα , το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών μετά και την απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, της 3ης Ιουνίου 2016, αποφάσισε ότι:

– Συνεχίζεται η αποχή με το ισχύον πλαίσιο έως και τις 17 Ιουνίου 2016.

– Από τις 18 Ιουνίου 2016 και μετά, υιοθετείται το πλαίσιο στοχευμένων δράσεων που αποφάσισε η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, στις 3/6/2016.

– Διευκρινίζεται ότι οι υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων συζητούνται  χωρίς να απαιτείται άδεια, από την δικάσιμο της 9/6/2016 και εξής, ανεξάρτητα εάν έχει χορηγηθεί ή όχι προσωρινή διαταγή.

 Join the Conversation