Μεγάλη αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών το Νοέμβριο – Πόσα χρωστάμε στην εφορία

Μεγάλη αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών το Νοέμβριο – Πόσα χρωστάμε στην εφορία

Αν και η πορεία τον εσόδων κατά τον Νοέμβριο κρίνεται θετική, καθώς κατά τη διάρκεια του μήνα τα έσοδα που εισέρρευσαν στα κρατικά ταμεία ανήλθαν στα 4,36 δισ. ευρώ, ωστόσο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές παρουσίασαν πολύ μεγάλη αύξηση.

Συγκεκριμένα, μέσα στον Νοέμβριο τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν κατά 1,453 δισ. ευρώ.

Από τις αρχές του έτους μέχρι και τον Νοέμβριο, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές εκτοξεύτηκαν στα 11,833 δισ. ευρώ, ενώ αν προστεθούν και τα συσσωρευμένα χρέη μέχρι και το τέλος του 2014, τότε το συνολικό ποσό διαμορφώνεται στα 83,63 δισ. ευρώ.

Η ΓΓΔΕ, ωστόσο, φαίνεται να επιτυγχάνει τους στόχους που είχαν τεθεί από τις αρχές του έτους, παρά την εκρηκτική άνοδο των χρεών.

Συγκεκριμένα, οι εισπράξεις έναντι του παλαιού ληξιπρόθεσμου χρέους (δηλαδή αυτού που είχε συσσωρευτεί μέχρι και τις αρχές του 2015 ήτοι 71,979 δισ. ευρώ) ανήλθαν στο 11μηνο στα 1,545 δισ. ευρώ με τον ετήσιο στόχο να φτάνει στα 1,7 δισ. ευρώ. Η διαφορά των 155 εκατ. ευρώ θεωρητικά θα καλυφθεί μέσα στον Δεκέμβριο.

Από το λεγόμενο «αποτελεσματικό νέο χρέος» το οποίο η εφορία υπολογίζει στα 7,212 δισ. ευρώ έχει ήδη εισπραχθεί ποσοστό 25,3% με τον ετήσιο στόχο να κυμαίνεται στο 25%. Ως αποτελεσματικό ορίζεται το χρέος το οποίο διαμορφώνεται βάσει των ακόλουθων παραμέτρων:

α) Δεν περιλαμβάνει Πτώχους οφειλέτες, Δημόσιες – Δημοτικές επιχειρήσεις, καθώς και μηδενικά και πλασματικά ΑΦΜ,

β) Περιλαμβάνει μόνο στοιχεία εντός προϋπολογισμού.

γ) Δεν περιλαμβάνει τις κατηγορίες φόρων 25 (Λοιπές Εισφορές),27 (Έμμεσοι Υπέρ Τρίτων),31 (Μισθώματα),32 (Υπηρεσίες),35 (Πρόστιμα Κ.Β.Σ.), 36 (Δάνεια),37 (Υπέρ Διαφόρων Τρίτων),38 (Λοιπά Πρόστιμα μη Φορολογικά),39 (Παράβολα),41 (Καταλογισμοί) και 49 (Λοιπά μη Φορολογικά).Σχόλια