Μεγάλη μείωση σε ημερήσιο και περιοδικό Τύπο το 2015

Μεγάλη μείωση σε ημερήσιο και περιοδικό Τύπο το 2015

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας του έτους 2015 αλλά και τα αντίστοιχα στοιχεία των ετών 2013 και 2014, η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει την προηγούμενη χρονιά, συνολικά, μείωση κατά 10,67% στις πωλήσεις των εφημερίδων. Αύξηση των πωλήσεων κατά 14,12% παρατηρείται στις «λοιπές εφημερίδες» σε σχέση με τις αντίστοιχες πωλήσεις του έτους 2014.

Το 2014 σε σχέση με το 2013, παρατηρείται συνολικά μείωση κατά 8,91% στις πωλήσεις των εφημερίδων. Αύξηση παρουσιάζεται μόνο στις πωλήσεις των ημερήσιων πρωινών πολιτικών εφημερίδων (3,55%) και στις θρησκευτικές (25,53%).

Κατά το 2015 παρατηρείται, συνολικά, μείωση κατά 19,79% στις πωλήσεις των περιοδικών όλων των κατηγοριών, και συγκεκριμένα στην κατηγορία περιοδικών σπιτιού – διακόσμησης (56,74%) και των ανδρικών περιοδικών (50,55%) σε σχέση τις αντίστοιχες πωλήσεις του 2014.

Αντίστοιχα, κατά το 2014, σε σύγκριση με το 2013, παρατηρείται μείωση συνολικά των πωλήσεων των περιοδικών κατά 7,28%. Αύξηση παρουσιάζεται μόνο στις πωλήσεις των περιοδικών ποικίλης ύλης (13,03%) και στις πωλήσεις των γυναικείων περιοδικών (2,87%).

www.thepressproject.gr

Σχόλια