Μεγαλύτερη ανεργία & χαμηλότερους μισθούς για τις γυναίκες καταγράφει η Κομισιόν

Μεγαλύτερη ανεργία & χαμηλότερους μισθούς για τις γυναίκες καταγράφει η Κομισιόν

Χαμηλότερους μισθούς στις γυναίκες, αλλά και άνιση συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων, διαπιστώνει – μεταξύ άλλων – στην ΕΕ, έκθεση της Κομισιόν για το 2015.

Αναλυτικότερα, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων στην ΕΕ των 28 κρατών-μελών καταγράφεται στο 16,3%, σύμφωνα με την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών στην ΕΕ.

Επίσης, σύμφωνα με τα συνοπτικά στοιχεία που παρουσίασε η αρμόδια επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, Βιέρα Γιούροβα, και κοινοποίησε η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, από τις μετρήσεις του 2010 και του 2014 διαφαίνεται ότι στην Ελλάδα η πλήρης απασχόληση από το 49,5% των γυναικών και το 75,7% των ανδρών υπέστησαν αισθητή μείωση στο 41,6% και 60,8% αντίστοιχα.

Αισθητή είναι η διαφορά του ποσοστού του πληθυσμού της ΕΕ που απειλείται από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό (24,4%), με την αντιστοιχία στη χώρα μας να ανέρχεται στο 36% (με στοιχεία του 2014).

Την ίδια ώρα, ούτε τα ποσοστά απασχόλησης στην Ελλάδα είναι ικανοποιητικά, αφού απασχολείται μόνον το 44,3% των γυναικών ,έναντι 62,6% των ανδρών στην ηλικιακή ομάδα 20-64 ετών.

Το 2015 οι εργαζόμενες γυναίκες στην ΕΕ επιβαρύνθηκαν με τα τρία τέταρτα των υποχρεώσεων του νοικοκυριού και με τα δύο τρίτα της γονικής φροντίδας. Ο μέσος όρος του συνταξιοδοτικού χάσματος στις ηλικίες 65-74 ετών στην ΕΕ παραμένει σταθερά στο υψηλό 40% για την επταετία 2008-2014, αλλά είναι ανησυχητικό ότι το 2014 αυξήθηκε αισθητά σε έξι χώρες (ενδεικτικά, στην Ολλανδία ήταν 46%, στη Γερμανία 46,5% και στην Κύπρο 48,8%) -το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα είναι 26,6%.

Στην έκθεση επισημαίνεται ότι ισόρροπη συμμετοχή των δύο φύλων στα κέντρα λήψης αποφάσεων εξακολουθεί να αποτελεί μακρινό στόχο, αφού το 2015 ο μέσος όρος της γυναικείας συμμετοχής σε επίπεδο Κοινοβουλίου στην ΕΕ των 28 κρατών-μελών ήταν 29% και στην κυβέρνηση μόλις 28%.Σχόλια