Μελέτη: Χρυσάφι στη Γερμανία «γεννάει» η οικονομική κρίση στην Ελλάδα – 100 δισ. ευρώ εξοικονόμησαν από την έναρξη της ελληνικής κρίσης το 2010

Μελέτη: Χρυσάφι στη Γερμανία «γεννάει» η οικονομική κρίση στην Ελλάδα – 100 δισ. ευρώ εξοικονόμησαν από την έναρξη της ελληνικής κρίσης το 2010

«Χρυσή» είναι για τη Γερμανία η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, όπως προκύπτει και από έρευνα γερμανικού ινστιτούτου οικονομικών μελετών, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Αναλυτικότερα, και σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Ινστιτούτου Οικονομικής Έρευνας του Λάιμπνιτς (IWH), η Γερμανία έχει πραγματοποιήσει εξοικονόμηση δημοσιονομικών πόρων ύψους περίπου 100 δισ. ευρώ από την έναρξη της ελληνικής κρίσης το 2010, ήτοι πάνω από 3% του ΑΕΠ.

«Οι εξοικονομήσεις αυτές υπερβαίνουν το κόστος της κρίσης, ακόμη και εάν η Ελλάδα δεν αποπληρώσει πλήρως το χρέος της» (σ.σ. στην ονομαστική του αξία), γράφουν οι οικονομολόγοι του Ινστιτούτου Λάιμπνιτς, και προσθέτουν: «Η Γερμανία επομένως σε κάθε περίπτωση κέρδισε από την κρίση στην Ελλάδα».

Σημειώνεται ότι οι ειδικοί του ινστιτούτου έκαναν υπολογισμούς βάσει ενός μοντέλου, του τι θα συνέβαινε χωρίς την κρίση και με την κρίση, για να υπολογίσουν πώς θα διακυμαίνονταν τα επιτόκια των γερμανικών ομολόγων και ποιες θα ήταν οι τοποθετήσεις τους, καταλήγοντας στο προφανές συμπέρασμα ότι η κρίση τους ώθησε να κάνουν τις κατά το δυνατόν πιο ασφαλείς τοποθετήσεις. «Κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, η Γερμανία κέρδισε εξαιτίας αυτού με δυσανάλογο τρόπο».

Το Ινστιτούτο προσπάθησε να εκτιμήσει ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις μιας ουδέτερης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τη Γερμανία την ίδια περίοδο.

Με βάση τους υπολογισμούς του ινστιτούτου, κατά μέσον όρο τα επιτόκια δανεισμού της Γερμανίας από το 2010 μέχρι σήμερα θα ήταν «κατά 3% υψηλότερα από ό,τι στην πραγματικότητα», και αυτό το γεγονός σημαίνει ότι το Βερολίνο πραγματοποίησε «συνολική εξοικονόμηση δημοσιονομικών δαπανών τουλάχιστον 100 δισεκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία τεσσεράμισι χρόνια».

Η έρευνα του Ινστιτούτου Λάιμπνιτς τονίζει ότι ήταν αλληλένδετα τα σημαντικά πολιτικά γεγονότα και οι συγκρούσεις κατά τη διάρκεια της κρίσης, με τη διακύμανση των επιτοκίων των γερμανικών κρατικών ομολόγων.

Παράλληλα, η Γερμανία έχει εξασφαλίσει σημαντικές συμβάσεις στο πλαίσιο των ιδιωτικοποιήσεων που έχει κάνει η Αθήνα από το 2011 σε αντάλλαγμα για τον δανεισμό της από τους Ευρωπαίους.

Τέλος, το Ινστιτούτο Λάιμπνιτς σημειώνει στη μελέτη του πως και άλλες χώρες, ευρωπαϊκές και μη —όπως η Γαλλία, η Ολλανδία αλλά και οι ΗΠΑ— έχουν επίσης ωφεληθεί με τον ίδιο τρόπο από την κρίση, αν και σε μικρότερη κλίμακα.Σχόλια