Μέλος ομάδας εργολάβων που έπαιρνε συστηματικά έργα στον ΟΛΠ ο Σπίρτζης

Μέλος ομάδας εργολάβων που έπαιρνε συστηματικά έργα στον ΟΛΠ ο Σπίρτζης

Ως μέλος ομάδας αναδόχων που εκτελούσε συστηματικά μικροέργα στον ΟΛΠ κάτω από αδιαφανείς διαδικασίες εμφανίζεται στο πόρισμα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστος Σπίρτζης.

Το πόρισμα για το εργολαβικό φαγοπότι στον ΟΛΠ την προ-ολυμπιακή περίοδο που ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο με 750.000 ευρώ είχε αποκαλύψει το ereportaz τον συγκεκριμένο Σεπτέμβριο. 

erepo

Μπορεί ο κ. Σπιρτζης να έσπευσε με ανακοίνωση να υποβαθμίσει το θέμα μιλώντας για κάποια μικροέργα και καταγγέλλοντας σκοτεινά συμφέροντα που θέλουν να βλάψουν την κυβέρνηση ωστόσο τα επίσημα ντοκουμέντα τα οποία έχουν μάλιστα σταλεί στις εισαγγελικές Αρχές περιγράφουν μια ξεκάθαρη κατάσταση. Ότι στον ΟΛΠ επί προεδρίας Ανωμερίτη είχε στηθεί εργολαβικό πάρτυ με απευθείας αναθέσεις κ όχι μόνο, ότι τα έργα δημοπρατήθηκαν με μη νόμιμες διαδικασίες ενώ καταγράφεται και το εξής καταπληκτικό: Ότι επτά ανάδοχοι κατόρθωσαν να πάρουν περισσότερο από 40 έργα! Ανάμεσα στους επτά λοιπόν βρίσκεται και ο κ. Σπιρτζης.

Για του λόγου το αληθές…

spirtsss

 

Πιο συγκεκριμένα στο πόρισμα των Eπιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, καταγράφεται πλήθος παρανομιών, κυκλικότητα στην σύνθεση των υποψήφιων αναδόχων στα περισσότερα έργα, ασαφής περιγραφή αντικειμένου της δημοπρασίας, παράνομη σύνταξη του προϋπολογισμού των έργων καθώς και επιλογή συστήματος ανάθεσης που δεν ανταποκρινόταν στις πραγματικές συνθήκες των έργων και στη γενικότερη διαχείριση των διαδικασιών από τα αρμόδια όργανα της ΟΛΠ ΑΕ.

Τα τρία αυτά έτη, περισσότερα από σαράντα έργα ανατέθηκαν σε επτά εργολάβους, μεταξύ των οποίων και ο κ. Σπίρτζης, την ίδια στιγμή που οι οικονομικές προσφορές που κατέθεσαν δεν ξεπερνούσαν σε καμία περίπτωση το ποσοστό έκπτωσης 2% επί του προϋπολογισμού κάθε έργου.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Έκθεσης, υπάρχουν σαφέστατες ενδείξεις αφενός ότι τα έργα αυτά δημοπρατήθηκαν με μη νόμιμες διαδικασίες, αφετέρου ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι, μεταξύ των οποίων και ο κ. Σπίρτζης, ήταν σε μεταξύ τους συνεννόηση, νοθεύοντας τον ανταγωνισμό και ζημιώνοντας την ΟΛΠ Α.Ε.

Το πόρισμα σημειώνει ότι για τη σύμβαση 13/2004, ύψους 63,4 χιλιάδων ευρώ, «εργασίες συντήρησης στο υπόγειο πάρκινγκ της Πλατείας Καραϊσκάκη”, τρεις υποψήφιοι προσέφεραν μονοψήφιες εκπτώσεις. Σε αυτούς συγκαταλέγεται ο Χρήστος Σπίρτζης με έκπτωση 1%. Εν τέλει το έργο ανέλαβε ο ανάδοχος που προσέφερε έκπτωση 2%.

Μάλιστα, το πόρισμα αναφέρει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις εκπτώσεις των έργων της αντίστοιχης περιόδου (2002-2004) – βάσει πινάκα που επικαλείται το πόρισμα- «η έκπτωση του 2% είναι σχετικά χαμηλή ιδίως εάν συγκριθεί με τη μέση έκπτωση της αντίστοιχης περιόδου 22%.

«Από τις προσφορές των τριών συμμετεχόντων δεν προκύπτει ότι είναι εργολήπτες δημοσίων έργων” σημειώνεται.

Καμία τεκμηρίωση των επιλεγέντων αναδόχων

Σύμφωνα με το πόρισμα, «η Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.) σε όλες τις ελεγχόμενες συμβάσεις του έτους 2004 προσκαλεί τρεις υποψηφίους αναδόχους, χωρίς καμία τεκμηρίωση των επιλογών (πχ. επιλογή από μητρώο συνεργαζόμενων εργοληπτών). Στα έργα αυτά (πλην της αριθ. 15/2004 σύμβασης με ποσοστό έκπτωσης αναδόχου 3%), χορηγήθηκαν τα ίδια ποσοστά έκπτωσης, ήτοι : 1%, 1% και 2% αντίστοιχα, και επιλέχθηκε ο μειοδότης του 2%.

Η ζημία που προκύπτει για τα έργα του 2004 ανέρχεται σε 263.497,68 € και είναι η διαφορά: α)της χορηγηθείσας έκπτωσης του 2% σε σχέση με τη μέση έκπτωση των έργων της συγκεκριμένης περιόδου που ανήρχετο σε 22% και β) των προϋπολογισμών δημοπράτησης της ΟΛΠ ΑΕ από τους προϋπολογισμούς που προκύπτουν με χρήση των εγκεκριμένων αναλυτικών τιμολογίων.

Η Δ.Υ. διενήργησε τις απευθείας αναθέσεις των έργων της περιόδου 2001 – 2004 αναθέτοντας τις συμβάσεις σε περιορισμένο αριθμό αναδόχων χωρίς καμία τεκμηρίωση της επιλογής, κατά παρέκκλιση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και του ελεύθερου ανταγωνισμού και αποδεχόμενη της εξαιρετικά χαμηλή έκπτωση του 2% στα έργα του 2004.

Η Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.) δια του Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντα Συμβούλου της ΟΛΠ ΑΕ, ενέκρινε τις ανωτέρω ενέργειες και με τις σχετικές αποφάσεις της, ανέθεσε την εκτέλεση των έργων με την ενιαία έκπτωση του 2%, η οποία όπως τεκμηριώθηκε δεν συνέφερε την Υπηρεσία και της επέφερε την ανωτέρω υπολογισθείσα ζημία”.

 Σχόλια