Μέτρα για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων – Σε ποια πρατήρια θα απαγορευτεί η πώληση καυσίμων – Τι είναι ο «λευκός κατάλογος»

Μέτρα για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων – Σε ποια πρατήρια θα απαγορευτεί η πώληση καυσίμων – Τι είναι ο «λευκός κατάλογος»

Τη δημιουργία του «λευκού καταλόγου» για τα πρατήρια καυσίμων, στον οποίο θα ενσωματώνονται μόνο τα πρατήρια που έχουν τοποθετήσει το σύστημα εισροών-εκροών, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο των αποφάσεων για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων.

Αναλυτικότερα, και σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, πρατήρια καυσίμων που δεν έχουν εγκαταστήσει το σύστημα εισροών-εκροών, δε θα μπορούν να πωλούν καύσιμα, ενώ για τον καλύτερο έλεγχο των πρατηρίων, θα δημιουργεί «λευκός κατάλογος» στον οποίο θα ενσωματώνονται μόνο τα πρατήρια που έχουν τοποθετήσει τους απαραίτητους μηχανισμούς, και ο οποίος θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Οικονομικών.

Όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα από το υπουργείο Οικονομικών, η σχετική Υπουργική απόφαση για τον «λευκό κατάλογο», είναι η πρώτη, που θα υπογραφεί άμεσα και περιλαμβάνεται στις σημαντικές αποφάσεις για το θέμα του λαθρεμπορίου καυσίμων, στις οποίες κατέληξε η Μόνιμη Διϋπουργική Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς που συστήθηκε από τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, και συνεδρίασε χθες για τρίτη φορά στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σκοπός της χθεσινής συνεδρίασης, με εισηγήσεις του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη, ήταν ο έλεγχος πορείας υλοποίησης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για τη πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων, στο οποίο διαπιστώθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις, και η εξέταση νέων θεσμικών παρεμβάσεων.

Με αυτά τα δεδομένα η Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς αποφάσισε, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, τα εξής:

Α. Την επίσπευση με τους πλέον ταχείς ρυθμούς της ολοκλήρωσης του θεσμικού πλαισίου που έχει ψηφιστεί εδώ και χρόνια αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί και ειδικότερα:

1. Απαγόρευση πώλησης καυσίμων σε πρατήρια που δεν έχουν εφαρμόσει τα προβλεπόμενα για το σύστημα εισροών – εκροών.

2. Χρήση μοριακών ιχνηθετών σε όλα τα καύσιμα.

3. Τοποθέτηση GPS σε πλωτά και επίγεια μεταφορικά μέσα καθώς και SLOPS (υγρά απορρίμματα πλοίων).

4. Εντατικοί έλεγχοι αν εφαρμόζεται ο νόμος περί τοποθέτησης συστήματος εισροών-εκροών στις τελωνειακές αποθήκες.

5. Σάρωση όλων των πρατηρίων πετρελαίου θέρμανσης με μικτό κλιμάκιο ελέγχου για την τήρηση των προβλεπόμενων τοποθέτησης και παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος εισροών-εκροών.

Β. Την παρέμβαση με νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες για:

1. Δημιουργία επιχειρησιακού κέντρου ελέγχου-συντονισμού.

2. Εφαρμογή του συστήματος εισροών-εκροών σε όλες τις δεξαμενές.

3. Σύστημα σφράγισης σε επίγεια μεταφορικά μέσα ενεργειακών πόρων και αποσφράγισης μόνο από τον πρατηριούχο.

4. Σύνταξη Μητρώου Δεξαμενών χωρητικότητας άνω των 4 τόνων.Σχόλια