Μισθοί χαμηλότεροι του επιδόματος ανεργίας για 527.999 εργαζόμενους

Μισθοί χαμηλότεροι του επιδόματος ανεργίας για 527.999 εργαζόμενους

Καθηλωμένος στα 403 ευρώ μικτά, δηλαδή περίπου 338,52 ευρώ καθαρά –χαμηλότερος από το επίδομα ανεργίας των 360 ευρώ-, είναι ο μέσος μισθός για 527.999 εργαζόμενους με καθεστώς μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΙΚΑ για τον μήνα Φεβρουάριο του 2016.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ναυτεμπορική», από την επεξεργασία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) που υποβλήθηκαν για τον Φεβρουάριο του 2016 και από τις εγγραφές, οι οποίες έχουν ελεγχθεί κατά τον χρόνο επεξεργασίας, προκύπτει ότι ο μέσος μισθός στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους και της μερικής απασχόλησης, είναι 981 ευρώ μικτά, ενώ ο μέσος μισθός για τους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση ανέρχεται στα 1.219,40 ευρώ. Τον Φεβρουάριο υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις από 218.656 κοινές επιχειρήσεις και 9.946 από οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ ανέρχεται σε 1.759.152, εκ των οποίων 1.725.349 σε κοινές επιχειρήσεις και 33.803 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, όπως γράφει η «Ναυτεμπορική», η μέση απασχόληση είναι 21,32 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 21,47 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 13,22. Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 52,14 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1.219,40 ευρώ, αντίστοιχα στη μερική απασχόληση ανέρχονται σε 23,99 ευρώ και 403,00 ευρώ.

Στα οικοδομοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο είναι 41,25 ευρώ και ο μέσος μισθός 545,33 ευρώ. Επισημαίνεται ότι στις κοινές επιχειρήσεις η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογιστεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες. Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 62,90% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς. Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 84,57% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 95,49%.

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,30%, στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 9,37% και στο σύνολο των επιχειρήσεων κατά 0,46%. Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 1,59%. Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,32%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 8,18% και στο σύνολο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 0,28%. Το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,20% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 0,15%. Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,53% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 8,34%.Σχόλια