Μισθός 527,4 ευρώ για τα 2 πρώτα χρόνια εργασιακής εμπειρίας ανεξαρτήτως ηλικίας

Μισθός 527,4 ευρώ για τα 2 πρώτα χρόνια εργασιακής εμπειρίας ανεξαρτήτως ηλικίας

Μισθό 527,4 ευρώ προτείνουν για τον πρώτο χρόνο εργασιακής εμπειρίας, ανεξάρτητα από την ηλικία του εργαζομένου, οι Ανεξάρτητοι Εμπειρογνώμονες στο πόρισμά τους για την εργασιακή μεταρρύθμιση της Ελλάδας.

Η Διεθνής των Σοφών προτείνει να αντικατασταθεί ο υποκατώτατος μισθός που ισχύει σήμερα για όλους τους νέους κάτω των 25 ετών (510 ευρώ) από ένα νέο σχήμα υποκατώτατου μισθού που θα εφαρμόζεται σε όλους ανεξαιρέτως ηλικίας για τα πρώτα δύο χρόνια εργασιακής εμπειρίας.

Ειδικότερα οι Σοφοί προτείνουν τον πρώτο χρόνο στη δουλειά ο εργαζόμενος να αμείβεται με 527,4 ευρώ μεικτά (το 90% του γενικού κατώτατου μισθού) και τον δεύτερο χρόνο να παίρνει 556,7 ευρω (95% του γενικού κατώτατου μισθού).

Από τον τρίτο χρόνο εργασιακής εμπειρίας ο μισθός θα φτάνει στο γενικό κατώτατο όριο, το οποίο είναι σήμερα νομοθετημένο στα 586 ευρώ μεικτά. Μαθητευόμενοι και ειδικευόμενοι σε προγράμματα μαθητείας έως και τρεις μήνες εξαιρούνται, ενώ οι κοινωνικοί εταίροι θα αποφασίζουν για τις τυχόν αυξήσεις των υποκατώτατων μισθών.Σχόλια