Μόνο δύο παραλίες είναι κατάλληλες για κολύμβηση από τον Πειραιά μέχρι το Ελληνικό!

Μόνο δύο παραλίες είναι κατάλληλες για κολύμβηση από τον Πειραιά μέχρι το Ελληνικό!

Μόνο δύο από τις 7 παραλίες που εκτείνονται από τον Πειραιά μέχρι το Ελληνικό κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση σύμφωνα με το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ).

Το ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε στις 27 Ιουνίου 2016 δειγματοληψίες θαλασσινού νερού σε 7 σημεία, από τον Πειραιά μέχρι το Ελληνικό και σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών ερευνών, υπάρχουν πέντε παραλίες ακατάλληλες για κολύμβηση και μόλις δύο κατάλληλες: Η Εδέμ και τα Βοτσαλάκια.

 Σχόλια