«Ναι» από το ΥΠΕΣ σε 477 προσλήψεις στο δημόσιο

«Ναι» από το ΥΠΕΣ σε 477 προσλήψεις στο δημόσιο

Το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ενέκρινε τις διαδικασίες πρόσληψης 40 δικηγόρων, 60 τελωνειακών, 202 εργαζομένων στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτού, και 175 εργαζομένων στην ΕΥΔΑΠ.

Αναλυτικότερα, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορου Βερναρδάκη, και του υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου, εγκρίνεται η κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης 40 θέσεων Δικηγόρων και Νομικών Συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής σε ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού και σε Νομικά Πρόσωπα αυτών.

Παράλληλα, εγκρίνεται η κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης 60 μόνιμων υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, επιλαχόντων της Προκήρυξης 2Κ/2014 του ΑΣΕΠ στο υπουργείο Οικονομικών.

Στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα αυτού, ξεκινούν οι διαδικασίες για την πλήρωση 56 θέσεων μονίμου προσωπικού και 146 θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Με άλλη απόφαση τέλος, εγκρίνεται η κίνηση διαδικασιών πρόσληψης 175 εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (οκτώ μηνών) στην ΕΥΔΑΠ.Σχόλια