«Ναι» από το ΣτΕ στις ρυθμίσεις για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων

«Ναι» από το ΣτΕ στις ρυθμίσεις για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων

Συνταγματικές και νόμιμες έκρινε το Συμβούλιο Επικρατείας τις ρυθμίσεις του νόμου για τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων, εξετάζοντας την προσφυγή τριών κατοίκων του Αμαρουσίου που ζητούσαν την ακύρωση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων.

Αναλυτικότερα, ο νέος νόμος 4178/2013, πλην μίας διάταξης, που όμως ήδη απαλείφθηκε με τροπολογία κατόπιν παρότρυνσης του δικαστηρίου, κρίθηκε ότι κινείται εντός συνταγματικών ορίων.

Ο συγκεκριμένος νόμος αναφέρεται στη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων, ενώ η διάταξη που κρίθηκε αντισυνταγματική, αφορά στη δυνατότητα νομιμοποίησης ακινήτων που έχουν κριθεί αυθαίρετα και κατεδαφιστέα με τελεσίδική δικαστική απόφαση.

Συγκεκριμένα, η διάταξη αυτή κρίθηκε αντισυνταγματική επειδή είναι αντίθετη σε σειρά διατάξεων του Συντάγματος για τη δικαστική προστασία, τη διάκριση εξουσιών, την υποχρέωση της πολιτείας στη συμμόρφωση στις δικαστικές αποφάσεις κλπ. Έτσι αποφασίστηκε να αντικατασταθεί με νέα, που προβλέπει ότι παραμένουν κατεδαφιστέα τα ακίνητα που κρίθηκα αυθαίρετα με δικαστική απόφαση.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας υπογραμμίζουν στην απόφασή τους ότι από την δέσμη μέτρων που θεσμοθετούνται προς αποτροπή συνέχισης της άνομης οικοδομικής δραστηριότητας για το μέλλον, κρίνεται ότι οι σχετικές ρυθμίσεις του νόμου 4178/2013 που αναφέρονται στα αυθαίρετα του παρελθόντος είναι συνταγματικά ανεκτές.Σχόλια