Νέα παράταση στην προστασία των «κόκκινων» δανείων έως 15 Μαΐου

Νέα παράταση στην προστασία των «κόκκινων» δανείων έως 15 Μαΐου

Παράταση ενός μήνα, στην προστασία των «κόκκινων» δανείων από την πώλησή τους σε ξένα funds, δίνει το υπουργείο Οικονομίας με τροπολογία. Η παράταση που δίνεται στη ρύθμιση που απαγορεύει την εκποίηση των «κόκκινων» δανείων είναι μέχρι τις 15 Μαΐου, ενώ η προηγούμενη ρύθμιση έληγε στις 15 Απριλίου.

Η προστασία αφορά σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας, δάνεια και πιστώσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και δάνεια με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου.

Στόχος είναι να δοθεί χρόνος ώστε η κυβέρνηση να οριστικοποιήσει ένα συγκεκριμένο προστατευτικό πλαίσιο για τους συγκεκριμένους δανειολήπτες.

Με την ίδια τροπολογία παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2016 (από 3 Μαΐου) η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων των βιώσιμων μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών, αναφορικά με την ελάφρυνση και τον διακανονισμό οφειλών τους προς τους χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ακόμη, παρατείνεται έως την 1η Ιουνίου 2016 (από 15 Απριλίου) η έναρξη ισχύος του δεύτερου μέρους του νόμου, σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων, προμηθειών και υπηρεσιών.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο με τίτλο «Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας», το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί την Τετάρτη.Σχόλια