Νέα παράταση στον διαγωνισμό για τον ΑΔΜΗΕ

Νέα παράταση στον διαγωνισμό για τον ΑΔΜΗΕ

Η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι μετά από συνεννοήσεις με τους υποψήφιους επενδυτές επανακαθορίζει την ημερομηνία υποβολής των δεσμευτικών προσφορών για το 24% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ για την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου.Σχόλια