Νέες ασφαλιστικές τιμές στα φάρμακα ισχύουν από σήμερα

Νέες ασφαλιστικές τιμές στα φάρμακα ισχύουν από σήμερα

Νέες ασφαλιστικές τιμές (τιμές αναφοράς) στα φάρμακα ισχύουν από σήμερα. Η ΗΔΙΚΑ εναρμόνισε τις ασφαλιστικές τιμές σύμφωνα με τη νέα θετική λίστα φαρμάκων που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης την περασμένη Τετάρτη. Υπενθυμίζεται ότι η ασφαλιστική τιμή ή τιμή αναφοράς είναι το ποσό που αποζημιώνεται από τα Ταμεία κατά την αγορά του φαρμάκου.

Αν πχ ένα σκεύασμα έχει λιανική τιμή 12 ευρώ και ασφαλιστική τιμή 10 ευρώ, ο ασφαλισμένος πληρώνει συμμετοχή 25% επί της ασφαλιστικής τιμής καθώς και τη διαφορά λιανικής – ασφαλιστικής.

Σύμφωνα με εκπροσώπους των φαρμακοποιών, προκύπτει μεσοσταθμικά μείωση των τιμών αναφοράς, και συνεπώς αύξηση της διαφοράς μεταξύ λιανικής και ασφαλιστικής που θα καλούνται να πληρώνουν οι ασφαλισμένοι
Δείτε τον πίνακα με όλες τις ασφαλιστικές τιμές στα σκευάσματα της θετικής λίσταςΣχόλια