Νέες υποδείξεις για τη διάρκεια του ύπνου

Νέες υποδείξεις για τη διάρκεια του ύπνου

Είναι ευρέως γνωστό ότι ο επαρκής ύπνος είναι σημαντικός για την υγεία. Αλλά το πόσο ύπνο χρειάζεται ένα άτομο εξαρτάται από την ηλικία, το ίδιο το άτομο, κ.λπ. Μια διεπιστημονική ομάδα ειδικών από το Εθνικό Ίδρυμα Ύπνου (National Sleep Foundation) στις ΗΠΑ, εξέδωσε πλέον νέες συστάσεις για εύρ…

Διαβάστε περισσότερα στο : isotimos.com

Σχόλια