ΓΓΔΕ: Επιστρέφεται το 25% του φόρου εισοδήματος της τελευταίας 5ετίας στους δικαστικούς

ΓΓΔΕ: Επιστρέφεται το 25% του φόρου εισοδήματος της τελευταίας 5ετίας στους δικαστικούς

Την ώρα που στους κόλπους της Δικαιοσύνης επικρατεί αναβρασμός για την πρόταση περί παράτασης του ορίου ηλικίας των ανωτάτων δικαστικών λειτουργών κατά τρία έτη, παρά τις ρητές διπλές συνταγματικές απαγορεύσεις, μια απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων έρχεται να «γλυκάνει» το κλίμα στους δικαστικούς κύκλους, προβλέποντας επιστροφή του 25% του φόρου εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας.

Συγκεκριμένα, με απόφαση της Γενικής γραμματείας Δημοσίων Εσόδων της 20-9- 2016, επιστρέφεται το 25% του φόρου εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας (2011-2016) στους δικαστικούς όλων των βαθμίδων, καθώς και στους συνταξιούχους δικαστικούς.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1147/2016, οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών θα προβούν σε νέα εκκαθάριση, υπολογίζοντας τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος μετά την αφαίρεση ποσοστού 25% από τις ακαθάριστες αποδοχές τους (εν ενεργεία και συντάξιμες).

Το τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό επιστρέφεται λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις περί παραγραφής.

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της ΠΟΛ, στο πλαίσιο της ίσης φορολογικής μεταχείρισης των μισθών των δικαστικών με αυτούς των βουλευτών που τυγχάνουν έκπτωσης 25% στον φόρο εισοδήματος τους.

Διαβάστε  την ΠΟΛ 1147/2016:

pol1

pol2

 

 Σχόλια