Νυχτερινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη νέα ΕΟ Αθηνών – Κορίνθου

Νυχτερινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη νέα ΕΟ Αθηνών – Κορίνθου

Προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, στο τμήμα μεταξύ του Η/Κ Μεγάρων (χιλιομετρική θέση 39,900) και Α/Κ Κινέττας (χιλιομετρική θέση 56,600), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο (περιοχής Δήμου Μεγαρέων), θα πραγματοποιηθεί κατά τα χρονικά διαστήματα από 4 έως 6.11.2015 και από 18 έως 20.11.2015 και ώρες 00:01΄ έως 05:00.

Οι νυχτερινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ λόγω εκτέλεσης δοκιμών στα συστήματα αυτοματισμού και εγκαταστάσεων των σηράγγων.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται από τον Η/Κ Μεγάρων (χ/θ 39,900), και η κίνησή τους προς Κόρινθο θα διεξάγεται από την Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ζητεί από τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών, και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Σχόλια