Νικολούδης: Η εντολή ελέγχου δε σημαίνει αποδοχή των καταγγελλομένων

Νικολούδης: Η εντολή ελέγχου δε σημαίνει αποδοχή των καταγγελλομένων

«Η διαφάνεια αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο μόνο με την άσκηση των κατά νόμο ελέγχων», τονίζεται σε ανακοίνωση από το γραφείο του υπουργού Επικρατείας, αρμόδιου για τη διαφάνεια, Παναγιώτη Νικολούδη, και επισημαίνεται ότι «Η εντολή ελέγχου δεν σημαίνει αποδοχή των καταγγελλομένων».

Αναλυτικότερα, στην ανακοίνωση από το γραφείο του κ. Νικολούδη αναφέρεται:

«Με αφορμή διάφορες ανακοινώσεις – σχολιασμούς για παραγγελίες ελέγχου, τις οποίες δίνουμε στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων μας και σε εκτέλεση των βασικών καθηκόντων μας, θα θέλαμε να κάνουμε γνωστά προς κάθε κατεύθυνση τα εξής:

Η διαφάνεια στο δημόσιο βίο, την οποία όλοι δηλώνουν ότι επιθυμούν, έχει και πρέπει να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο, διαφορετικά είναι μια άχρηστη λέξη. Η διαφάνεια αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο μόνο με την άσκηση των κατά νόμο ελέγχων, οι οποίοι διατάσσονται με τις νόμιμες διαδικασίες.

Η εντολή ελέγχου δεν σημαίνει αποδοχή των καταγγελλομένων. Αντίθετα μάλιστα η διενέργεια ελέγχου είναι ο μόνος τρόπος για να πιστοποιηθεί επίσημα το βάσιμο ή αβάσιμο των καταγγελιών, ενώ η παράλειψη ελέγχου είναι εκείνη που δημιουργεί νοσηρό κλίμα και σε κάποιες περιπτώσεις αφήνει αδικαίωτους όσους αδικαιολόγητα καταγγέλθηκαν.

Σε κάθε περίπτωση η αξιολόγηση του πότε και πώς θα γίνει ένας έλεγχος ανήκει σε εκείνον που έχει κατά νόμο το καθήκον του ελέγχου και όχι στον ελεγχόμενο. Το ‘’μέτρον άριστον’’ ισχύει πάντοτε και παντού και βεβαίως και για τις δηλώσεις».Σχόλια